Üdvözöljük a

A Bizottság a határokon átnyúló akadályok felszámolása érdekében szakértői fórumot hoz létre | Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

A Bizottság a határokon átnyúló akadályok felszámolása érdekében szakértői fórumot hoz létre

2017. szeptember 22.

A 150 millió ember otthonát jelentő határrégiókban rejlő gazdasági potenciál teljes körű kiaknázása érdekében a Bizottság a mai nappal elindítja a „határügyi kapcsolattartó pontot”. A kapcsolattartó pont kifejezetten ezekre a régiókra szabott támogatást nyújt, hogy ezzel is segítse őket a foglalkoztatás és a befektetések útjában álló akadályok lebontásában.

A különböző igazgatási és jogi rendszerek közötti navigáció gyakran még mindig igen bonyolult és költséges a vállalkozások, munkavállalók és a diákok számára. Juncker elnöknek az Unió helyzetét értékelő 2017-es beszédében elhangzott azon felszólításával összhangban, hogy biztosítani kell az egységes piacon belül a méltányosságot, a határügyi kapcsolattartó pont segíti a határrégiókat abban, hogy jobban együtt tudjanak működni a konkrét intézkedések megtételében.

 

Hozzá fog járulni (1) a munkahelyhez jutás és (2) az olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítéséhez, mint az egészségügy és a tömegközlekedés, valamint (3) a határokon átnyúló üzleti tevékenységek támogatásához.

 

Ez a javaslat „A növekedés és a kohézió előmozdítása az EU határrégióiban” című nagyobb lélegzetvételű közlemény részét képezi, amely az uniós határrégiók gyorsabb növekedésének és egységesülése érdekében új fellépéseket javasol és számba veszi a folyamatban lévő kezdeményezéseket.

 

Corina Crețu, az EU regionális politikájáért felelős biztos így nyilatkozott: «„Bár az európai értékek negyedét a határrégiók állítják elő, a bennük rejlő gazdasági potenciál még nincs teljesen kiaknázva. lehetőségek aranybányáját jelentik ezek a régiók, csak ki kell használnunk őket. A Bizottság az itt lakók számára előnyös, kifejezetten ezekre a régiókra kialakított támogatást biztosít majd.”

A határügyi kapcsolattartó ponton keresztül a bizottsági szakértők szaktanácsot nyújtanak a nemzeti és regionális hatóságoknak, és egy új, az egész Unióra kiterjedő online hálózatonkeresztül összegyűjtik és megosztják a bevált gyakorlatokat.

 

A munkahelyhez jutás megkönnyítése

 

Már most is 2 millió munkavállaló és diák lépi át napi vagy heti rendszerességgel országa határát. A kapcsolattartó pont támogatja az együttműködésüket mélyíteni kívánó régiókat, hogy ezzel is segítse azokat, akik a határ másik oldalán szeretnének munkát vállalni. A szakmai képesítések kölcsönös elismerése, a közös tanulmányi vagy a vállalkozóknak szóló coaching programok tekintetében tanácsadást biztosít.

 

Ezenkívül összegyűjti a határokon átnyúló foglalkoztatási szolgálatok által alkalmazott bevált gyakorlatokra vonatkozó információkat. Ilyen bevált gyakorlatra példa a spanyolországi Galicia tartomány és Portugália északi régiója által kialakított, és az Unió Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja, az EURES által támogatott közös hálózat.

 

Ezzel a határügyi kapcsolattartó pont is hozzájárulhat az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásához, amit Junker elnök az Unió helyzetét értékelő 2017-es beszédében jelentett be. Az új hatóság célja, hogy megerősítse a különböző szintű munkaügyi hatóságok közötti együttműködést a határokon átnyúló kérdések megfelelőbb kezelése érdekében.

 

A közszolgáltatásokhoz való megfelelőbb hozzáférés

 

A határrégióknak a közszolgáltatások szempontjából vonzóbbá és befogadóbbá tétele érdekében a határügyi kapcsolattartó pont:

  • feltérképezi a már létező határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokat, mint például a francia-belga határon kialakított határokon átnyúló egészségügyi zónákat.
  • tanulmányozza a belső határok mentén hiányzó vasúti összeköttetéseket, a határokon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások hatékonyabbá tétele érdekében.

Határokon átnyúló üzleti tevékenység

 

A határügyi kapcsolattartó pont ösztönzi a határokkal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó, az online hálózaton keresztül folytatott párbeszédet.

 

A kapcsolattartó pont szakértői igény esetén támogatást nyújtanak a vállalkozások létrehozásához szükséges szabályok megfelelőbb összehangolásához, megosztják a más határrégiókban alkalmazott bevált gyakorlatokat és népszerűsítik az online eljárások fokozottabb használatát.

 

A kapcsolattartó pont létrehozásán kívül a Bizottság kiválaszt legfeljebb 20, olyan innovatív megoldásokat felsorakoztató projektet, amely a határokon átnyúló akadályokkal foglalkozik. A pályázati felhívást még 2017-ben kiírják.

 

Következő lépések

 

A határügyi kapcsolattartó pont 2018 januárjától kezdi meg működését.

 

Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló jelenleg zajló vitán belül a határokon átnyúló („interreg”) programok következő generációjáról szóló megbeszélések során a kapcsolattartó ponton keresztül összegyűjtött bevált gyakorlatokat is figyelembe veszik, a jogi és közigazgatási akadályok megfelelő kezelése és a határokon átnyúló hatékony közszolgáltatások kialakítása érdekében. 

 

Forrás: Európai Bizottság sajtóközlemény - 2017 szeptember 20.