Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot érintő hatásköri változások 2020. március 1-től

Az építésügyi hatósági rendszerből 2020. március 1. napjától kivezették az általános építésügyi hatóságokat, valamint a közigazgatási hatósági ügyek is egyfokúvá váltak. 2020. március 1-től hatályba lépő jogszabályi változások értelmében megszűnik a járásszékhely települési önkormányzat/fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének építésügyi hatásköre, valamint a járási/fővárosi kerületi hivatalok építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatásköre.

2020. március 1-től az általános építésügyi hatósági, az általános építésfelügyeleti hatósági és az örökségvédelmi feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezért a kérelmeket és beadványokat a területileg illetékes kormányhivatalnak kell címezni.

A fővárosi/megyei szintű építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi feladatellátás szervezéséről a kormánymegbízott dönt, ezért a területileg illetékes kormányhivatal ad felvilágosítást az építésügyi és építésfelügyeleti, valamint örökségvédelmi hatóság fővároson/megyén belüli kirendeltségeiről és azok feladatairól.
Az Építéshatósági és Örökségvédelmi Főosztály elérhetőségeiről ITT talál információkat.

Hivatalos Értesítő: 2020. évi 10. szám

Új közjogi szervezetszabályozó eszköz: 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás

 

További részletek az Építési jog oldalán olvasható.

Szerző: Fehérné Madarasi Beatrix
2020.04.29.