Az EU digitális politikájának jövője

Az Európai Tanács következtetéseket hagyott jóvá az EU digitális politikájának jövőjéről.

Mára már bebizonyosodott, hogy a digitális átalakulás gyökeres változást hozott az uniós polgárok és vállalkozások életében. A következő jogalkotási ciklusban kidolgozandó uniós digitális politika fő prioritásainak meghatározásával a tanácsi következtetések célja a digitális szféra kihívásainak és lehetőségeinek egyidejű kezelése.

Az új technológiák ösztönzik az innovációt, a gazdasági növekedést és a fenntarthatóságot. A sikeres digitális átalakulásnak azonban olyan biztonságos, inkluzív, fenntartható és emberközpontú megközelítésen kell alapulnia, amely egyben a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartását is garantálja. A digitális jogok mindenki számára alapvetőek. Biztosítanunk kell, hogy senki ne maradjon le, és minden európai polgár lehetőséget kapjon az alapvető digitális készségek fejlesztésére és az online világunkban való aktív részvételre.

Petra de Sutter, belga miniszterelnök-helyettes, közszolgálati, távközlési, postaügyi és az állami tulajdonban lévő vállalatokért felelős miniszter

Az EU globális versenyképességének javítása érdekében az innovatív digitális technológiákra irányuló olyan közös európai megközelítést kell előmozdítanunk, amely megfelelő egyensúlyt teremt az innováció, a szabályozási terhek és az Unió gazdasági biztonságának védelme között. E célok elérése érdekében ambiciózus célokat kell kitűzni a jövőre nézve a digitális készségek, a digitális kormányzás, valamint a biztonságos és digitális infrastruktúra tekintetében Európa-szerte.

Mathieu Michel, a digitalizálásért, a közigazgatás egyszerűsítéséért, a magánélet védelméért és az épületek kezeléséért felelős belga államtitkár

A következő jogalkotási ciklus fő prioritásai

Következtetéseiben a Tanács hangsúlyozza, hogy a következő ciklus fő prioritása a nemrégiben elfogadott jogszabályok hatékony, koherens és eredményes végrehajtása oly módon, hogy közben a köz- és magánszféra szereplőire háruló adminisztratív terhek a minimálisra csökkenjenek.

Az EU versenyképessége és az EU gazdasági biztonságának védelme szempontjából kulcsfontosságú az innovatív digitális technológiákkal kapcsolatos közös európai megközelítés, mindeközben pedig meg kell őrizni a gazdasági nyitottságot és a dinamizmust is.

A tagállamok elismerik a biztonságosabb, felelősségteljes és megbízható online környezet biztosításának fontosságát, összhangban a távközlési miniszterek 2024. április 12-i nem hivatalos ülésén elfogadott Louvain-la-Neuve-i nyilatkozattal.

A tagállamok azt is hangsúlyozzák, hogy ennek a digitális átalakulásnak együtt kell járnia a zöld átállással is, amelyet ambiciózus fenntarthatósági célkitűzéseknek kell kísérniük.nbsp;

Az EU digitális átalakulással kapcsolatos versenyképességének megerősítésére irányuló cél megköveteli a digitálisan képzett – elsősorban női – munkaerő vonzását és megtartását, valamint a digitális szakadék áthidalását.

A következtetésekben a Tanács hangsúlyozza, hogy Unió-szerte biztonságos és reziliens digitális infrastruktúrát kell biztosítani.

A Tanács a következtetéseiben hangsúlyozza továbbá az uniós digitális politika nemzetközi dimenziójának jelentőségét, üdvözli a digitális partnerségek és a digitális kereskedelmi megállapodások megerősítését, és kitart amellett, hogy proaktívabb és összehangoltabb uniós megközelítést kell kidolgozni annak érdekében, hogy az EU globális szinten kulcsszerepet játszhasson a digitális átalakulásban és a digitális kormányzásban.

Forrás: Az Európai Unió Tanácsa, 2024.05.21.