Bővülő uniós források a vállalkozások támogatásáért

Az Európai Bizottság - a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, a gazdaság támogatása érdekében - a 2020. március 19-én jóváhagyott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret hatályának bővítése és meghosszabbítása mellett döntött. Az ideiglenes keret valamennyi rendelkezését hat hónappal, 2021. június 30-ig, a feltőkésítési támogatást lehetővé tevő rendelkezést pedig három hónappal, 2021. szeptember 30-ig hosszabbítják meg.

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök kijelentette: „Az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret elősegíti a válság hatásainak kezelésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. A mai napon meghosszabbítjuk az ideiglenes keretet, hogy kielégítsük a vállalkozások továbbra is fennálló igényeit, ugyanakkor védjük az EU egységes piacát. Egy új intézkedést is bevezetünk, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a fedezetlen állandó költségek egy részéhez való hozzájárulás révén támogassák a jelentős árbevétel-veszteséggel küzdő vállalkozásokat. Végezetül új lehetőségeket biztosítunk az állam számára, hogy kivonuljon a feltőkésített vállalatokból, miközben megőrzi az e vállalatokban meglévő korábbi részesedését, és korlátozza a verseny torzulását.”

Az ideiglenes keret meghosszabbítása

Az ideiglenes keret eredetileg 2020. december 31-én vesztette volna hatályát, kivéve a 2021. június 30-ig nyújtható feltőkésítési támogatásokat. A mostani módosítás a jelenlegi küszöbértékek fenntartása mellett további hat hónappal, 2021. június 30-ig meghosszabbítja az ideiglenes keret rendelkezéseit. A feltőkésítési intézkedéseket három hónappal, 2021. szeptember 30-ig hosszabbítják meg.

A cél annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok a koronavírus-válság összefüggésében az egyenlő versenyfeltételek megóvása mellett nyújtsanak támogatást a vállalkozásoknak, különösen amennyiben az ideiglenes keret alkalmazására vonatkozó igény vagy képesség mindeddig nem volt teljes körű. Az Európai Bizottság 2021. június 30-ig felülvizsgálat keretében értékeli az ideiglenes keret további meghosszabbításának, illetve kiigazításának szükségességét.

A vállalkozások fedezetlen állandó költségeinek támogatása

A módosítás egy olyan új intézkedést is bevezet, amely lehetővé teszi a tagállamok számára azon vállalkozások támogatását, amelyek árbevétele a koronavírus-járvány miatt a meghatározott időszakban legalább 30%-kal csökkent 2019 azonos időszakához képest. A támogatás vállalkozásonként legfeljebb 3 millió euróval járul hozzá a kedvezményezettek bevételei által nem fedezett állandó költségekhez. A vállalati költségek egy részéhez történő ideiglenes hozzájárulás célja a tőkehelyzet romlásának megelőzése, az üzleti tevékenység fenntartása és a talpra állás szilárd alapjainak megteremtése. Ez célzottabb segítséget jelent a bizonyíthatóan támogatásra szoruló vállalkozások számára.

Az állam kivonulása a korábban állami tulajdonban lévő vállalatokból

Az Európai Bizottság az ideiglenes keret szerinti feltőkésítési intézkedések feltételeit is kiigazította, különösen az állam olyan vállalatok feltőkésítéséből való kivonulását illetően, amelyekben a feltőkésítést megelőzően részvényes volt. A módosítás lehetővé teszi az állam számára, hogy független értékelés révén megváljon az ilyen vállalatokban szerzett sajáttőke-tulajdonától, miközben visszaállítja korábbi részesedését, és fenntartja az egységes piacon a tényleges verseny megőrzését szolgáló biztosítékokat.

Meghosszabbítják valamennyi ország ideiglenes törlését a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény szerinti „piacképes kockázatú” országok jegyzékéből

Végezetül, figyelembe véve, hogy továbbra sem áll rendelkezésre elegendő magánkapacitás a piacképes kockázatú országok jegyzékében szereplő országokba irányuló kivitel valamennyi gazdaságilag indokolható kockázatának fedezésére, a módosítás 2021. június 30-ig meghosszabbítja az összes ország ideiglenes törlését a rövid lejáratú exporthitel-biztosításról szóló közlemény szerinti „piacképes kockázatú” országok jegyzékéből.

Háttér-információk az ideiglenes keretről és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz előmozdítására irányuló munkáról

A Bizottság 2020. március 19-én az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján egy új, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretet fogadott el a gazdaságnak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben történő támogatása céljából. Az ideiglenes keretet először 2020. április 3-án módosították, hogy tovább bővítsék a koronavírus-járvány elleni küzdelem szempontjából fontos termékek kutatásához, teszteléséhez és gyártásához, a munkahelyek védelméhez és a gazdaság megsegítéséhez nyújtható állami támogatási lehetőségeket. Május 8-án a feltőkésítési és az alárendelt kölcsönt nyújtó támogatások lehetővé tétele érdekében, 2020. június 29-én pedig a mikro-, kis- és induló vállalkozások további támogatása, illetve a magánberuházások ösztönzése érdekében újabb módosításokra került sor.

Az ideiglenes keret elismeri, hogy a teljes uniós gazdaságban komoly zavar áll fenn. Lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a gazdaság támogatása érdekében maradéktalanul kihasználják az állami támogatási szabályokban rejlő rugalmasságot, korlátozva ugyanakkor az egységes piacon belüli egyenlő versenyfeltételekre gyakorolt negatív következményeket.

Továbbá, ahogy Európa elmozdul a válságkezeléstől a gazdasági helyreállítás felé, az állami támogatások ellenőrzése összekapcsolódik a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásával is, és elősegíti azt. Ebben az összefüggésben a Bizottság:

- együttműködik a tagállamokkal annak biztosítása érdekében, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz révén támogatott beruházási projektek összeegyeztethetők legyenek az állami támogatásokra vonatkozó szabályokkal. Bizonyos infrastrukturális beruházások és a polgároknak nyújtott közvetlen támogatások tulajdonképpen teljes egészében kívül esnek az állami támogatásokra vonatkozó szabályokon, és számos intézkedést nem kell bejelenteni, mivel csoportmentesség hatálya alá tartoznak;

- iránymutatást nyújt a tagállamoknak a kiemelt beruházási projektek tekintetében, többek között mintadokumentumok rendelkezésre bocsátása révén; valamint

- fokozott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy 2021 végéig felülvizsgálja, valamint a zöld és digitális átállás követelményeinek megfelelően kiigazítsa a legfontosabb állami támogatási szabályokat.

Emellett a Bizottság értékelni fogja, hogy mely területeken egyszerűsíthetők tovább az állami támogatási szabályok a helyreállítási célok elérése érdekében. A Bizottság prioritásként fogja kezelni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében a tagállamoktól kapott, állami támogatásról szóló valamennyi bejelentés értékelését.

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2020. október 13. 

 

Szerző: Hegedűs-Szabó Irén
2020.10.16.