EU prognózis: optimistább előrejelzés

Európa továbbra is a koronavírus-járvány szorításában van. Az esetszámok ismételt növekedése és a koronavírus új, fertőzőbb törzseinek megjelenése miatt számos tagállamnak újra be kellett vezetnie, illetve szigorítania kellett a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket. Ugyanakkor EU-szerte elkezdődött a védőoltások beadása, ami óvatos optimizmusra ad okot.

A járvány megfékezésére irányuló intézkedések enyhülésével a gazdasági növekedés is helyreáll

A 2021. téli gazdasági előrejelzés szerint az euróövezet gazdasága 2021-ben és 2022-ben is 3,8%-kos növekedést mutat. Az előrejelzés szerint az uniós gazdaság 2021-ben 3,7%-kal, 2022-ben pedig 3,9%-kal fog növekedni.

Az euróövezeti és az uniós gazdaságok várhatóan a 2020. őszi gazdasági előrejelzésben előre jelzettnél hamarabb elérik a válság előtti kibocsátást, főként a 2021 második felére és 2022-re előre jelzett, vártnál erősebb növekedési lendület miatt. 

A gazdasági tevékenység a 2020. harmadik negyedévi erőteljes növekedést követően a negyedik negyedévben ismét visszaesett, mivel a pandémia második hulláma nyomán számos tagállamban újabb korlátozó intézkedéseket vezettek be. Mivel ezek az intézkedések még mindig érvényben vannak, az EU és az euróövezet gazdasága 2021 első negyedévében várhatóan zsugorodni fog. Az oltási programok előrehaladásának és a járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatos enyhülésének köszönhetően azonban a gazdasági növekedés tavasszal várhatóan újraindul, nyáron pedig lendületbe jön. A helyreállást a világgazdasági kilátások javulása is elő fogja segíteni.

A világjárvány azonban továbbra sem egyenlő mértékben befolyásolja az egyes tagállamok gazdaságát, így előre láthatólag a helyreállítás üteme is jelentősen eltérő lesz.

Az inflációs kilátások továbbra is mérsékeltek

Az előrejelzés szerint az euróövezeti infláció a 2020. évi 0,3%-ról 2021-ben 1,4%-ra emelkedik, majd 2022-ben kismértékben, 1,3%-ra mérséklődik. A 2021. évi euróövezeti és uniós inflációra vonatkozó előrejelzés az őszihez képest kismértékű emelkedést mutat, de összességében várhatóan visszafogott marad. A helyreállítás késedelme valószínűleg továbbra is enyhíti az árakra nehezedő aggregált keresleti nyomást. Az inflációt 2021-ben átmenetileg felfelé hajtják majd az energiainfláció pozitív bázishatásai, az adókiigazítások – különösen Németországban –, valamint egyes területeken az elhalasztott kereslet kielégítésének gátat szabó, továbbra is fennálló kínálati korlátok. 2022-ben a kínálat rendeződése és a bázishatások elapadása miatt az infláció várhatóan ismét mérséklődni fog. 

Továbbra is nagy a bizonytalanság és jelentősek a kockázatok

Az előrejelzést övező kockázatok az őszhöz képest kiegyensúlyozottabbak, de továbbra is magasak. Főként a világjárvány alakulásához és az oltási programok sikeréhez kapcsolódnak.

A pozitív kockázatok abból adódnak, hogy az oltási folyamat előrehaladásával esetleg a vártnál hamarabb enyhíteni lehet a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket, vagyis korábban és erőteljesebben megkezdődhetne a helyreállítás. A növekedés a vártnál kedvezőbben alakulhat azzal összefüggésben is, hogy az előrejelzés lényegében még nem veszi figyelembe a Next Generation EU (az uniós helyreállítási eszköz) és annak központi elemeként a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz finanszírozási előirányzatait. 

Ami a negatív kockázatokat illeti, előfordulhat, hogy a világjárvány tartósabb vagy rövid távon súlyosabb lefolyású lesz, mint azt az előrejelzés feltételezi, de az oltási programok végrehajtása is késedelmet szenvedhet. Ez késleltetheti a járvány megfékezésére irányuló intézkedések enyhítését, ami viszont befolyásolná a várt helyreállítás kezdetét és erejét. Fennáll annak a kockázata is, hogy a válság a vártnál nagyobb károkat okoz az EU gazdasági és társadalmi szerkezetében, például egy esetleges csőd- és elbocsátási hullám miatt. Ez a pénzügyi szektort is hátrányosan érintené, növelné a tartós munkanélküliséget, és fokozná az egyenlőtlenségeket.

A biztosi testület tagjai a következőképpen nyilatkoztak:

Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A mai előrejelzés igazán reménykeltő ebben a sok bizonytalansággal övezett időszakban. A növekedésnek az idei év második felében várható erőteljes élénkülése egyértelműen azt mutatja, hogy közeleg a fordulópont a válság leküzdésében. Erőteljes európai összefogással meg kell oldanunk közös problémáinkat: a munkahelyek megszűnését, a vállalati szektor gyengélkedését és az egyenlőtlenségek növekedését. Sok tennivalónk van még, ha meg akarjuk előzni a szélesebb körű társadalmi-gazdasági következményeket. Az oltási programok beindulásából és a globális kereslet valószínű fellendüléséből adódó esélyt megragadva helyreállítási csomagunk nagyban hozzá fog járulni a helyreállításhoz.”

Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos hozzátette: „Nehéz időket élünk. Továbbra is érezzük a világjárvány szorítását és annak fájdalmas társadalmi és gazdasági következményeit. De látszik már a fény az alagút végén. Ahogy az elkövetkezendő hónapokban egyre többen megkapják a védőoltást, a járvány megfékezésére irányuló intézkedések enyhítésével a tavasz és a nyár folyamán várhatóan visszatér, és erőre kap a növekedés. Az uniós GDP valószínűleg már 2022-ben – a vártnál korábban – vissza fog térni a világjárvány előtti szintre, bár a 2020-ban elveszett kibocsátás pótlására nem fog ugyanilyen gyorsan vagy Unió-szerte azonos ütemben sor kerülni. Ezt az előrejelzést még mindig számos kockázat övezi, például a Covid19 új változatai és a globális járványügyi helyzet kapcsán. Ugyanakkor a Next Generation EU az elkövetkező években várhatóan erőteljes lendületet fog adni a legnehezebb helyzetbe került gazdaságoknak – a mai előrejelzés ezt még nem vette figyelembe.”

Háttér-információk

A 2021. téli gazdasági előrejelzés az uniós tagállamok GDP-jének és inflációjának alakulására összpontosítva aktualizálja a 2020 novemberében előterjesztett 2020. őszi gazdasági előrejelzést.

Ez az előrejelzés az árfolyamok, a kamatlábak és a nyersanyagárak tekintetében a 2021. január 28-i állapot szerinti technikai feltételezéseken alapul. Valamennyi egyéb beérkező adat tekintetében – ideértve a kormányzati politikákra vonatkozó feltételezéseket – az előrejelzés a február 2-ig rendelkezésre álló információkon alapul. Az előrejelzés csak a hivatalosan bejelentett és megfelelően részletezett szakpolitikai intézkedéseket veszi figyelembe, egyébként a politika változatlanságát feltételezi.

Az előrejelzés a világjárvánnyal összefüggésben két fontos technikai feltételezésen alapul. Először is abból indul ki, hogy a járvány megfékezésére irányuló intézkedések a 2020 negyedik negyedévében bekövetkezett jelentős szigorítást követően 2021 első negyedévében is szigorúak maradnak. Feltételezése szerint a járvány megfékezésére irányuló intézkedések a második negyedév vége felé kezdenek majd enyhülni, amit az év második felében komolyabb enyhítés követ, amint a legveszélyeztetettebb réteg és a felnőtt lakosság jó része átesett az oltáson. Másrészt feltételezi, hogy a járvány megfékezésére irányuló intézkedések 2021 végére már csak marginálisak lesznek, 2022-ben pedig csak célzott ágazati korlátozások maradnak hatályban.

A Next Generation EU – és benne a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz – előrejelzésben való figyelembevételével kapcsolatos megközelítés – az őszi előrejelzéshez hasonlóan – továbbra is összhangban van a szokásos, változatlan politikát feltételező megközelítéssel. Az előrejelzés csak olyan intézkedéseket vesz figyelembe, amelyeket már elfogadtak, vagy – lehetőleg a nemzeti költségvetések keretében – hitelt érdemlően bejelentettek és kellő részletességgel meghatároztak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből finanszírozott intézkedések figyelembevételére csak néhány tagállam esetében kerülhetett sor.

Az előrejelzés ugyanakkor figyelembe veszi az EU és az Egyesült Királyság által megkötött kereskedelmi és együttműködési megállapodást, amelyet 2021. január 1-je óta ideiglenesen alkalmaznak, és amely szabadkereskedelmi megállapodást is tartalmaz.

Az Európai Bizottság következő előrejelzése a 2021 májusában megjelenő, 2021. tavaszi gazdasági előrejelzés lesz.

 

Forrás: az Európai Bizottság Sajtóközleménye, 2021. február 11. 

 

Szerző: Hegedűs-Szabó Irén
2021.02.12.