Fogyasztóvédelem: a fenntartható döntések elősegítése és a zöldrefestés megállítása

Az Európai Bizottság közös kritériumokra tesz javaslatot a zöldrefestés és a félrevezető zöld állítások elleni fellépés érdekében. A javaslat több egyértelműséget és nagyobb bizonyosságot fog hozni a fogyasztók számára annak biztosításával, hogy ha valami „zöldként” kerül értékesítésre, az valóban környezetbarát. Ezenfelül hozzásegíti őket a környezetbarát termékek és szolgáltatások kiválasztását lehetővé tevő minőségi tájékoztatáshoz. A vállalkozások számára is előnyt fog jelenteni, mivel könnyebben felismerhető és értékelhető lesz a fogyasztók számára, ha érdemi erőfeszítéseket tesznek termékeik környezeti fenntarthatóságának javítása érdekében, ezáltal értékesítésük növekedésére számíthatnak, és nem tisztességtelen versenykörülmények között kell talpon maradniuk. Ily módon a javaslat elősegíti a versenyfeltételek kiegyenlítését a termékek környezeti teljesítményével kapcsolatos tájékoztatás terén.

Egy 2020-as bizottsági tanulmány kiemelte, hogy a vizsgált uniós környezeti állítások 53,3%-a homályos, félrevezető vagy megalapozatlan, 40%-a pedig alaptalan. A vállalkozások környezetbarát jellegre vonatkozó önkéntes állításai jelenleg nincsenek egységesen szabályozva, ami zöldrefestéshez vezet és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt az uniós piacon, ennélfogva hátrányosan érinti a valóban fenntartható vállalkozásokat.

Megbízható, összehasonlítható és ellenőrizhető információk a fogyasztók számára

A javaslat szerint a vállalatoknak, amennyiben termékeik vagy szolgáltatásaik környezetbarát jellegére vonatkozó állításokat, ún. „zöld állításokat” tesznek, meg kell felelniük bizonyos minimumnormáknak arra vonatkozóan, hogy az állításokat miként támasztják alá és hogyan kommunikálják.

A javaslat olyan konkrét állítások megfogalmazását várja, mint például a következők: „Újrafeldolgozott műanyag palackból készült póló”, „karbon-ellentételezett szállítás”, „30%-ban újrafeldolgozott műanyagból készült csomagolás” vagy „óceánbarát napkrém”. Gátat akar szabni a címkék elszaporodásának is, valamint annak, hogy egyre újabb környezeti köz- és magáncímkék jelenjenek meg. Minden olyan önkéntes állításra kiterjed, amelyet egy terméknek, szolgáltatásnak, vagy magának a kereskedőnek a környezetre gyakorolt hatásáról, környezeti vonatkozásáról vagy teljesítményéről tesznek. Azok az állítások, amelyekre hatályos uniós szabályok vonatkoznak, például az uniós ökocímke vagy az ökoélelmiszer-logó, nem tartoznak a körébe, mivel a jogszabályok eleve biztosítják ezen szabályozott állítások megbízhatóságát. Ugyanezen okból kifolyólag nem vonatkozik a hamarosan életbe lépő uniós szabályozás hatálya alá tartozó állításokra sem.

A vállalatoknak, mielőtt bármilyen, környezetbarát jellegre vonatkozó állítást közölnek a fogyasztókkal, az állításokat független módon ellenőriztetniük kell, és tudományos bizonyítékokkal alá kell támasztaniuk. E tudományos elemzés részeként a vállalatoknak többek között azonosítaniuk kell a termékük szempontjából ténylegesen releváns környezeti hatásokat, és meg kell határozniuk a kölcsönös összefüggéseket is az átfogó és pontos kép felvázolása érdekében.

Egyértelmű és harmonizált szabályok és címkék

Szabályok sora fogja biztosítani azt is, hogy az állításokat egyértelmű módon közöljék. Nem lesz engedélyezett például ezentúl az olyan állítások vagy címkék használata, amelyek a termék általános környezeti hatását összesítve értékelik, kivéve ha az uniós jogszabályok erre lehetőséget adnak. A termékek vagy szervezetek egymással való összehasonlításának egyenértékű információkon és adatokon kell alapulnia.

A javaslat a környezeti címkéket is szabályozza. Jelenleg legalább 230 különböző címke létezik, ami bizonyíthatóan zavart és bizalmatlanságot okoz a fogyasztók körében. Hogy ne jelenhessenek meg egyre újabb címkék, új nyilvános címkézési rendszereket csak akkor lehet majd bevezetni, ha azokat uniós szinten alakítják ki, és új magánrendszerek csak előzetes jóváhagyást követően és kizárólag abban az esetben engedélyezhetők, ha a már meglévőknél nagyobb környezetvédelmi ambíciót takarnak. A környezeti címkékre általánosságban részletes szabályok vonatkoznak: megbízhatónak és átláthatónak kell lenniük, ellenőrzésük független módon kell történjen, és rendszeres felülvizsgálatnak kell alávetni őket.

Következő lépések

A rendes jogalkotási eljárást követően a zöld állításokról szóló irányelvre irányuló javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak jóvá kell hagynia.

Háttér-információk

A mai javaslat kiegészíti a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásáról szóló 2022. márciusi javaslatot azáltal, hogy a megtévesztő reklám általános tilalma mellett konkrétabb szabályokat ír elő a környezetbarát jellegre vonatkozó állításokra. A mai javaslat az áruk javítását előmozdító közös szabályokról szóló javaslattal együtt kerül előterjesztésre, amely szintén hozzájárul a fenntartható fogyasztáshoz és erősíti a körforgásos gazdaságot.

A mai javaslat egy fontos bizottsági kötelezettségvállalást valósít meg az európai zöld megállapodás részeként. Ez a körforgásos gazdaságra vonatkozó harmadik javaslatcsomag, melynek részét képezi az áruk javításának előmozdítását célzó közös szabályokról szóló javaslat is. A körforgásos gazdaságról szóló első és második csomagot 2022 márciusában, illetve novemberében fogadták el. Az első csomag magában foglalta a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló új rendeletjavaslatot, a fenntartható és körforgásos textiltermékekre vonatkozó uniós stratégiát, valamint a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásáról szóló fogyasztóvédelmi irányelvjavaslatot. A második csomag a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló rendeletjavaslatot, a biológiailag lebomló, bioalapú és komposztálható műanyagokról szóló közleményt, valamint a szén-dioxid-eltávolításról szóló rendelethez kapcsolódó uniós tanúsításra vonatkozó javaslatot öleli fel.

Forrás: az Európai Biztottság Sajtóközleménye, 2023. március 22.