Határzárral kapcsolatos tudnivalók vállalkozások számára

Szeptember 1-től lezárultak Magyarország határai egyelőre egy hónapra a járványhelyzetre való tekintettel. Speciális szabályok vonatkoznak azonban a kapcsolt vállalkozások képviselőire, az ingázókra, valamint  a cseh, lengyel és szlovák viszonylatban utazókra is.

Fő szabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére,  míg a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak (és családtagjaiknak)  14 nap időtartamra kötelező házi karanténba/hatósági házi karanténba/kijelölt karaténba kell vonulniuk, a belépéskor lefolytatott egészségügyi vizsgálat eredménye és a személyi körülményeik függvényében. A kötelező karantén ideje csak két – 5 napon belül, egymás között 48 órás időtartam elteltével belföldön elkészített – negatív teszt bemutatásával rövidíthető le. 

A külföldi állampolgárok esetében a belépési tilalom alóli felmentést hatósági/bírósági eljárás, üzleti cél, munkavégzés, egészségügyi ellátás igénybevétele, oktatásban való részvétel, fuvarfeladat elvégzése, családi esemény, közeli hozzátartozó gondozása/ápolása, kiemelt jelentőségű nemzetközi sport-/kulturális/egyházi esemény vagy egyéb méltányolható ok esetében az országos rendőrfőkapitány adhat mentességet. 

Kivételt képeznek a katonai konvojok, a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazások, az ingázók, a humanitárius folyosón való átutazás, a sporteseményekre vonatkozó beutazások és a diplomáciai, valamint hivatalos utak.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A külföldről érkező személy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll.

A korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha üzleti célú utazás ténye valószínűshető.

Az ingázásra vonatkozó szabályok

A szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

Az ingázó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni. A szomszédos ország, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

A tranzitforgalom szabályai

A tranzitforgalom a korábban már megszokott módon, csak az előre kijelölt útvonalon haladhat, a belépők pedig egészségügyi ellenőrzésen esnek át. Az átutazók az ország területét legfeljebb 24 órán belül kötelesek elhagyni. Az országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi a tranzitforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket, illetőleg az ország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

A visegrádi országokra vonatkozó kivételek

A magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy - öt napnál nem régebbi - negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

 

Szerző: Piti Enikő
2020.09.03.