Júliustól lehet pályázni élelmiszeripari üzemek fejlesztésére

Élelmiszer-feldolgozó üzemek és borászati üzemek igényelhetnek vissza nem térítendő tőketámogatást július 7-től eszközbeszerzéshez, megújuló energetikai beruházáshoz maximum 100 millió Ft-os összegben, maximum 50%-os támogatási intenzitással.

Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás, melyben 50 milliárd Ft-os keretösszeg áll majd rendelkezésre tervezetten.

Milyen cégeket, projekteket támogatnak?

 • Élelmiszer-feldolgozó üzemeket
 • Borászati üzemeket

A támogatott projektnek kapcsolódnia kell a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve: TEÁOR 1020, TEÁOR 109) valamely feldolgozási tevékenységhez.

Mire igényelhető a támogatás?

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:
 
1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló
  tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
  kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló
  tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz
  és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N
  járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése a Felhívás 5.7 pontjában rögzített
  felső korlát figyelembe vételével.

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése
  (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) a Felhívás 5.7 pontjában rögzített felső
  korlát figyelembe vételével.

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület
kapcsán egységesen

1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége a fenntartási időszak évei alatt nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 07. napjától 2021. augusztus 31. napjáig van lehetőség.

A részletes pályázati felhívás IDE kattintva érhető el.

 

Szerző: CSMKIK
2021.06.24.