Magyar-Török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása

A felhívás legalább két magyar és két török partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi együttműködésével valósulhat meg. Mindét országban elvárás, hogy vállalkozások és felsőoktatási intézmények/kutatóintézetek együttműködése valósuljon meg a nemzeti konzorciumokban.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv (továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Kezelő szerv) útján a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) meghirdetett jelen pályázati felhívások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.

Benyújtás határideje: 2021. február 12. 

Pályázat benyújtója: Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet

Támogatásra jogosultak köre: Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei

Igényelhető támogatás: 20-70 MFt

A pályázat fókusztémái az alábbiak lehetnek:

  • Egészségipar, gyógyszerészeti kutatások, biotechnológia
  • Fizika (különösen lézerfizika és nagy energiájú részecskefizika)
  • Energetika (különösen a megújuló energiák)
  • Információs és kommunikációs technológiák (különösen a mesterséges intelligencia és 5G technológiák területe)
  • Biokémia, genetika és molekuláris biológia
  • Műszaki tudományok (különösen csatlakoztatott és autonóm járművek, robotika és mechatronikai rendszertechnológiák, gyári automatizálási rendszerek)
  • Agráripar és élelmiszeripari technológiák

A teljes felhívás Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal oldalán érhető el.

Szerző: Szilágyi Katalin
2020.11.05.