Megjelentek az ágazati bértámogatás módosításának részletei

A kormányrendelet lehetővé teszi, hogy az utólagos finanszírozás helyett az igénylők előre megkapják az állami bértámogatást. Ha a támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó megyei kormányhivatalnak.

A munkaadónak a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig kell igazolnia, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem, vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

A rendeletmódosítás február 3-tól hatályos.

A megjelent rendelet részletei:

A Kormány 43/2021. (II. 2.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

1. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a határozattal megállapított támogatásra a munkaadó bármely okból már nem vagy nem teljes egészében jogosult, azt – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – haladéktalanul be kell jelentenie a határozatot hozó fővárosi és megyei kormányhivatalnak."

(2) Az R. 14. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A munkaadó a támogatás időtartamának utolsó napját követő második hónap végéig – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – igazolja, hogy a részére folyósított támogatásra jogosult volt. Amennyiben ezen időpontig a munkaadó nem vagy csak részben igazolja a támogatásra való jogosultságát, a részére folyósított támogatás azon részét, amelyet jogosulatlanul vett igénybe, vissza kell fizetnie.

(5b) Ha a munkaadó a fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított visszafizetési kötelezettségének a visszafizetési kötelezettség megállapításától számított harmincadik napig eleget tesz, részére további, a visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó szankció nem kerül megállapításra.”

2. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok által 3. alcím szerinti határozattal már megítélt bértámogatást – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – támogatási előlegként kell a munkaadó részére folyósítani.”

3. § Az R. 14. § (5) bekezdésében az „utólag” szövegrész helyébe a „támogatási előlegként” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Szerző: CSMKIK
2021.02.03.