Megjelentek az új szakképzésben az új Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK)

A Szakképzés 4.0 stratégia célja, hogy a magyar fiatalok olyan készségek és kompetenciák birtokában kerüljenek ki az iskolarendszerből, amelyek segítségével megállják a helyüket a negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is.

A korszerű szakmai kompetenciák elsajátításához fontos mérföldkő a 174 szakmához tartozó Képzési és Kimeneti Követelményeinek új szemléletű meghatározása, amelyek a szakmájukat kiválóan ismerő szakértők segítségével készültek el. Az anyagokat az ágazatért felelős minisztériumok és az Ágazati Készségtanácsok (ÁKT) munkájában részt vevő gazdasági szereplők is véleményezték, így a követelmények szakmailag megalapozottak, korszerűek és a gazdaság igényeit tükrözik.

A https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt felületen, folyamatosan bővülő közzététellel találhatók meg a Képzési és Kimeneti Követelmények ágazati bontásban.

A kimeneti követelmények tartalma, vizsgaleírása biztos alapot ad mind a szakképző intézménynek, mind a duális képzésben résztvevő gazdálkodó szervezeteknek, ahhoz, hogy saját szakmai programját képzési programját átgondolja és kidolgozza.

Szerző: Szalai Hajnalka
2020.05.18.