Szomszédos államok állampolgárainak határátlépése

A koronavírus járvány terjedésére és a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a terület jogszabályozása dinamikusan változik.

A szomszédos államok állampolgárainak határátlépésével kapcsolatosan hasznos információk találhatóak Magyarország, Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna vonatkozásában. 

Jelenleg a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalmát az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet szabályozza, valamint egyes esetekben a 29000/9828/2020. ált. iktatószámú határozat.

 

Az alábbiakban találhatóak a határátlépésre vonatkozó hatályos szabályok:

 81/2020 (IV. 1.) Korm. rendelet

„2. § A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére - a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - nem léphetnek be.

4. § (1) A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól - a (2) és az (5) bekezdés szerinti kivétellel - különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, ha

a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és

b) az érintettet a 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti kijelölt karantén, valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.

(2) Az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam polgárai esetében, valamint

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során

a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdésétől eltérően a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.

(5) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés nem alkalmazandó a veszélyhelyzet ideje alatt a katonai konvojok Magyarországon történő áthaladásával kapcsolatban, ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés engedélyezése, valamint ha az

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló feladat végrehajtása érdekében történik,

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai csapatmozgásnak minősül,

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és - a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével - megállás nélkül történik.

7. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

Emellett az országos rendőrfőkapitány a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 29000/9828/2020.ált. iktatószámú határozatban állapította meg a szabályokat a szomszédos állampolgárok esetében történő határátlépésre. A határozat 4. pontja irányadó ez esetben.

„Közlemény a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

4. A szomszédos állammal létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározott célból és feltételek igazolásával biztosítható a szomszédos állam állampolgárának belépése, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg."

A jogszabály teljes terjedelmében elérhető ITT. 

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók ITT.

 

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitva tartása, forgalom típusa, stb.).

 

Ausztria

2020. május 21-től a magyar-osztrák határon az osztrák és magyar állampolgárok egy negatív Covid-19 tesztről rendelkező orvosi igazolással szabadon kelhetnek át. Az orvosi igazolás 4 napnál nem lehet régebbi és angol, német vagy magyar nyelven kell rendelkezésre állnia. (A hír ide kattintva olvasható.)

Június 15-től Ausztria teljesen megnyitja határait Magyarország, Csehország, Szlovákia, Németország és Svájc felé. Már május 20-án megnyitottak két határátkelőt Magyarország és Ausztria között, Jánossomorjánál és Alsószölnöknél elsősorban az ingázók miatt oldották fel a korlátozást. A határátkelőket szúrópróbaszerűen ellenőrzik, de akit megállítanak, annak most még valamilyen irattal igazolnia kell az utazás okát: az ingázóknak munkaadói igazolást kell felmutatniuk. A kirándulási vagy bevásárlási céllal érkezőket még nem engedik be egyelőre Ausztriába, június közepétől azonban ez is változik.

Május 17-én 0 órakor Ausztria számos korlátozás fenntartásával ismét megnyitotta határait Magyarország, Csehország és Szlovákia irányából is. (A hír ide kattintva olvasható.)

Ausztriába a ki- és beutazás Magyarország felől, illetve Magyarországra csak bizonyos feltételek mellett engedélyezett. Családi okok, esküvők, élettársak találkozása miatti utazás engedélyezett, ahogy átmehetnek a határon az ingázók, a föld- és telekszomszédok, illetve a gazdák is, akiknek el kell látniuk állataikat.

2020. május 31-ig az osztrák Belügyminisztérium május 6-án megjelent rendelete szerint a belépés Ausztriába továbbra is csak a koronavírus-járvány miatt bevezetett különleges feltételek mellett lehetséges, azonban az ingázók továbbra is kivételt képeznek. (A hír ide kattintva olvasható.)

Május 1-től 6 ország, köztük Ausztria üzleti céllal érkező állampolgárai korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint: A korlátozás nélküli belépés az érintett 6 országban tett üzleti útról érkező magyar állampolgárokra is vonatkozik, ha olyan belföldi vagy cseh, lengyel, koreai, német, osztrák, szlovák társaságok dolgozói, amelyek a hat állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban állnak. (A hír ide kattintva olvasható.

2020. április 1-jétől az osztrák és a magyar állampolgárok munka céljából történő ingázása - amennyiben a másik államban található a lakóhelyük - időbeli és területi korlátozás nélkül lehetséges. A mentesség vonatkozik a Magyarországon megművelt földterület tulajdon- vagy használati jogát birtokló személyekre is. (ingatlantulajdonosokra nem vonatkozik a kivétel!)

A mentességhez munkáltatói igazolás, illetve a megművelt földterület tulajdonjogának vagy használati jogának igazolása szükséges.

A dolgozókra továbbra is vonatkozik a kötelező egészségügyi ellenőrzés a határállomásokon, viszont mentesülnek a 14 napra előírt hatósági karantén elrendelése, valamint a külföldiekre vonatkozó beléptetési tilalom alól. A kivétel nem vonatkozik az ún. ipari vagy szolgáltatói forgalomra. Ha egy magyar állampolgár Ausztriában megrendelést teljesít, a Magyarországra történő beutazáskor rá is vonatkoznak a karantén szabályai.

A nemzetközi árufuvarozásra rendelkezésre álló határállomásokról ide kattintva tájékozódhatnak. 

A 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépjárművek május 1-től csak a Hegyeshalom-Nickelsdorf autópálya határátlépési pontot használhatják Ausztria felé. Az osztrák hatóság tájékoztatása alapján május 1-jén 0 órától az érintett járművek az Ausztriába való belépéshez a Sopron-Klingenbach és a Kópháza-Deutschkrautz határátkelőhelyet már nem vehetik igénybe. (A hír ide kattintva olvasható.)

Március 27-től a tehergépkocsi vezetőket kötelező egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá a Magyarországra történő belépéskor.

Konzuli Szolgálat információk ITT érhetőek el. 

Információk a határszakaszokat érintően.   

Összefoglaló információk ITT olvashatóak.

 

Horvátország

Május 29-től Szlovákia, Csehország és Ausztria mellett a magyar állampolgárokkal szemben is feloldják a beutazási korlátozásokat a horvát-magyar határon, és egy mobiltelefonos alkalmazás bevezetését is tervezik a beutazások meggyorsításának elősegítése érdekében. (A hír itt olvasható.)  (Frissítve: 2020.05.26.)

A május 10-i bejelentés alapján Horvátország engedi a belépést azoknak a külföldi állampolgároknak, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okok miatt utaznak az országba. A bejelentett rendelet szerint azok a külföldi állampolgárok és családtagjaik, akik rendelkeznek Horvátországban ingatlannal, vagy hajóval, illetve temetésre érkeznek az országba, és ezt megfelelő dokumentumokkal alá is tudják támasztani, átléphetik a határt. Amennyiben más, nem előrelátható személyes okok miatt utaznának Horvátországba, azt megelőzően beutazási engedélyt kell kérvényezniük az uzg.covid@mup.hr email-címen. Ugyanez vonatkozik az üzleti utakra is. Az országban tartózkodáshoz nem kell az egészségügyi állapotra vonatkozó igazolás, illetve negatív Covid-19 teszt, ugyanakkor be kell tartani a közegészségügyi intézet ajánlásait, valamint a társasági érintkezés szabályait és a szigorú higiéniai feltételeket.  (A hír itt olvasható.(Frissítve: 2020.05.12.)

Az ingázók az összes magyar-horvát határátkelőhelyet használhatják. Azok a horvát vagy magyar állampolgárok, akik a magyar-horvát államhatártól számított 30 km mélységben állandó lakóhellyel rendelkeznek, vagy e területen székhellyel rendelkező vállalatnál dolgoznak, naponta átléphetnek a szomszédos országba és onnan hazatérhetnek. A hazatérésüket követően, otthonukban kötelesek házi karanténba vonulni, ennek tartama azonban nem 14 nap, akár a következő nap megismételhetik az ingázást.

A tranzitáló teherforgalom kijelölt útvonalon kelhet át Horvátországon. A tranzit átkelők a horvát-magyar viszonyban Letenye-Goričan és Udvar-Duboševica. 

A Magyarországról érkező tehergépjárművek sofőrjeinek nem kell sem karanténba, sem önizolációba vonulnia abban az esetben, ha az országba való belépés és kilépés között eltelt idő nem haladja meg a 24 órát és a vezető nem hagyja el a tehergépjármű kabinját. Abban az esetben, ha a fenti időkorlátot nem lehetséges betartani, tehát a horvátországi tartózkodás meghaladja a 24 órát: a munkáltató köteles gondoskodni a sofőr elszállásolásáról olyan helyen, ahol ő izoláltan tud tartózkodni a pihenőideje alatt; ha van rá lehetőség, a pihenőidőt a tehergépjármű kabinjában kell eltölteni. 

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el IDE kattintva.

Friss információk a Rendőrség honlapján ITT érhetőek el. 

 

Románia

Május 21-én reggel valamennyi átkelő megnyílt a román–magyar határon. Amióta azonban május 15-én feloldották a veszélyhelyzetet Romániában, óriási sorok alakultak ki a határon, főleg a hazatérő romániai vendégmunkások miatt, a román hatóságok által bevezetett járványügyi ellenőrzések miatt.

A Nyugat-Európába tartó és az onnan érkező tranzitforgalom résztvevői Csanádpalotánál, Nagylaknál és Ártándnál léphetik át a határt. A csanádpalotai átkelőt az autóbusszal, a nagylaki átkelőt a személygépkocsival utazók használhatják, az ártándi átkelőt valamennyi járműtípussal igénybe vehetik. Átléphetik a határt és mentesülnek a hatósági házi karantén alól azok a román állampolgárok, akik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről repülnek tovább, vagy a gépük Magyarországra érkezik és innen indulnak haza. (A hír itt olvasható.)

Információk a határszakaszokat érintően.

A Konzuli Szolgálat honlapja IDE kattintva érhető el.

 

Szerbia

Mivel a hatékony védekezés miatt Szerbiában és Magyarországon is lehetségessé vált a normális élethez való visszatérés, május 25-én 10 órától a szerb és magyar állampolgárok szabadon közlekedhetnek a két ország között, kötelező karantén-időszak nélkül - ezt Szijjártó Péter jelentette be Röszkén. (A hír itt olvasható.)   (Frissítve: 2020.05.25.)

Információk a határszakaszokat érintően.

Konzuli Szolgálat honlapja IDE kattintva érhető el.

 

Szlovákia

Május 22-én reggeltől a kormány engedélyezi szlovák állampolgárok belépését egy napra Magyarországra. A döntés a szlovák kormány döntéséhez kapcsolódik, miszerint május 21-től lehetővé tették, hogy állampolgáraik úgy utazhassanak rövid időre szomszédos országokba, hogy utána ne kelljen karanténba vonulniuk. (A hír itt olvasható.)

A teherforgalom mellett a munkavégzés céljából ingázóknak már korábban lehetővé tették a határátlépést, tekintettel a két ország közötti gazdasági kapcsolatokra.

Május 18-tól nem kell karanténba vonulniuk a külföldről Szlovákiába hazatérő egészségi dolgozóknak, gondozóknak, kutatóknak, pedagógusoknak, a mezőgazdasági vagy az élelmiszeripari szezonmunkásoknak, akik Csehországban vagy Ausztriában dolgoznak, akkor sem, ha 30 kilométernél távolabbra utaznak az országhatártól. Ehhez fel kell mutatni a munkaszerződésüket és egy 96 órásnál nem régebbi, negatív koronavírustesztet. A mentesség az ingázókkal egy háztartásban élőkre is vonatkozik, azokra, akiknek a határhoz közeli területen van az állandó vagy ideiglenes lakhelyük. Ez akkor érvényes, ha az ingázókkal együtt lépik át a határt. (A hír itt olvasható.)

Nem kell karanténba vonulniuk azoknak a 26 év alatti állampolgároknak sem, akik Csehországba, Lengyelországba, Magyarországra vagy Ausztriába járnak alap- vagy középiskolába, illetve egyetemre, és egy ottani sportklub tagjai. Ehhez egy ezt tanúsító igazolásra van szükség, például a sportklubtól. Egy kísérő is mentesül a karantén alól.

Mentességet kapnak azok a szlovák állampolgárok is, akiknek a szomszédos ország területén élő közeli hozzátartozójukról kell gondoskodniuk. Ehhez be kell mutatni a családtag kezelőorvosának igazolását, igazolni a rokoni kapcsolatot, és negatív vírustesztet felmutatni. Ugyanez vonatkozik a szomszédos országok területén élőkre is.

A kivételek azokra a szlovák állampolgárokra is vonatkozok, akik földterületeket művelnek meg Csehországban, Magyarországon, Ausztriában vagy Lengyelországban, az államhatártól legfeljebb tíz kilométeres távolságra. Ugyanez érvényes azokra a cseh, magyar, osztrák vagy lengyel állampolgárokra is, akik Szlovákia területén, az államhatártól tíz kilométernél nem távolabb földterületeket művelnek meg.

Június 1-től mentességet kapnak a mezőgazdasági gépeket kezelő személyek és kísérőik.

Május 1-től 6 ország, köztük Szlovákia üzleti céllal érkező állampolgárai korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint: A korlátozás nélküli belépés az érintett 6 országban tett üzleti útról érkező magyar állampolgárokra is vonatkozik, ha olyan belföldi vagy cseh, lengyel, koreai, német, osztrák, szlovák társaságok dolgozói, amelyek a hat állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban állnak. (A hír itt olvasható.)

A teherforgalom számára jelenleg nyitva álló határátkelőhelyek: Migléc (Milhosť) – Tornyosnémeti, Dunacsún (Čunovo) - Rajka (autópálya), Ipolyság (Šahy) – Parassapuszta, Újhely - Sátoraljaújhely, Sajólénártfalva - Bánréve, Párkány - Esztergom.

A teherforgalom számára – a szállítólevél alapján Magyarország, vagy Szlovákia területén történő kirakodás, berakodás esetén, nem tranzit szállításra – 2020. április 1-je óta nyitva levő határátkelőhelyek: Medve (Medveďov) – Vámosszabadi, Sátorosbánya (Šiatorská Bukovinka) – Salgótarján/Somoskőújfalu, Újhely (Slovenské Nové Mesto) – Sátoraljaújhely, Sajószentkirály (Kráľ) – Bánréve

Információk a határszakaszokat érintően.

Konzuli Szolgálat honlapja IDE kattintva érhető el.

 

Szlovénia

Szlovénia az Európai Unió első tagországa, ahol bejelentették a koronavírus-járvány végét. Nem oldják fel egyelőre az egészségügyi intézkedéseket és a korlátozásokat, de a határok nagy részét megnyitják az EU-állampolgárok részére.

A kormányhatározat hatbályba lépése után nem kell hét napra karanténba vonulni, miután egy EU-s állampolgár belép az országba. Az unión kívüli országokból érkezőkre viszont nem vonatkozik ez a szabály, nekik ezután is két hétre karanténba kell vonulniuk. (A hír itt olvasható.)

Az országba légi úton 3 repülőtéren, tengeri úton pedig 2 kikötőn keresztül is be lehet jutni.  (A hír itt olvasható.)   (Frissítve: 2020.05.19.)

A magyar-szlovén szakaszon a teherforgalom a rédicsi és az M70-es úton lévő tornyiszentmiklósi határon lehetséges, a személyforgalom előtt pedig a pincei és a bajánsenyei átkelőt nyitották meg. (Frissítve: 2020.04.28.)


Információk a határszakaszokat érintően.

Konzuli Szolgálat honlapja IDE kattintva érhető el.

Összefoglaló információk ITT olvashatók.

 

Ukrajna

Az ukrán hatóságok 2020. március 16-tól megtiltották a külföldi állampolgárok belépését az ország területére. Az intézkedés hatálya alól mentesülnek, azaz továbbra is beléphetnek Ukrajnába az itt tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek, a nemzetközi árufuvarozásban részt vevő külföldiek, és az akkreditált diplomáciai személyzet tagjai. Az Ukrajnában tartózkodó külföldi állampolgárok kilépését az országból nem korlátozzák.

A magyar-ukrán határátkelők közül jelenleg csak a Záhony-Csap átkelő van nyitva a nemzetközi személy- és áruforgalom számárára, illetve a veszélyes árut szállító járművek részére.

A COVID-19 világjárvány miatti korlátozó intézkedések következtében az Ukrajnából Magyarország irányába történő határátkelési lehetőségek április 24-től a következőképpen alakulnak: A tranzitálás Magyarország területén csak a kijelölt útvonalon és csak a következő idő-intervallumban lehetséges: 10:00 óra és 22:00 óra között. Magyarországra, magyar állampolgár, magyar útlevéllel bármikor hazatérhet. A Magyarországra történő belépéskor a határon 14 nap karantén letöltésére kötelezik, amihez igazolnia kell egy erre alkalmas helyszínen való tartózkodás jogosultságát (lakcím, tartózkodási hely, albérlet, szívességi lakáshasználat, stb.) Amennyiben ilyennel nem rendelkezik, úgy a karantén-időszakot a hatósági elkülönítő állomáson kell letölteni (Záhonyban ez a művelődési ház épülete. Ellátás saját költségű!).  

Magyarországi munkahelyére visszatérő ukrán állampolgár esetében  kérelmet kell írni az ugyfelszolgalat@orfk.police.hu e-mail címre. (Frissítve: 2020.04.28.)


Információk a határszakaszokat érintően.

A Konzuli Szolgálat honlapja IDE kattintva érhető el.

 

 

 

Szerző: Lack Erika
2020.05.26.