Üzleti célú utazás engedélyezése Magyarország és 6 külföldi ország között

Az állampolgárok személyforgalmát engedélyezték Magyarország és 6 másik ország között a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén. 

A Kormány - 174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló - 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosítása szerint:

 

a) a Cseh Köztársaság,

b) a Lengyel Köztársaság,

c) a Koreai Köztársaság,

d) a Németországi Szövetségi Köztársaság,

e) az Osztrák Köztársaság és

f) a Szlovák Köztársaság

 

  • területéről, ezen országok valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarország területére - a 3. § és a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, ha a magyar állampolgár olyan belföldi vagy az a)-f) pontokban megjelölt államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben az a)-f) pontokban megjelölt állam legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll (a továbbiakban kapcsolt vállalkozás).

 

  • (2) A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott országok területéről - a 2. §-tól eltérően, a 4. § (1) bekezdése szerinti korlátozás nélkül - beléphet, amennyiben az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott valamely ország állampolgára.

 

  • (3) Az (1) és (2) bekezdés szerint történő belépés során valószínűsítenie kell az üzleti célú utazás tényét.

 

 

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 96.szám

Szerző: Lack Erika
2020.05.05.