Visszavonható az egyéni vállalkozás szüneteltetése

Azok az egyéni vállalkozók, akik 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentették be tevékenységük szüneteltetését, kérhetik a bejelentés visszavonását vagy a szüneteltetett tevékenységének folytatását kezdeményezhetik.

Új szabályokat állapított meg a kormány az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról és szüneteltetéséről a veszélyhelyzettel összefüggésben. A 131/ 2020. kormányrendelet a 79. számú Magyar Közlönyben jelent meg.

Az az egyéni vállalkozó, aki a tevékenységének az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 18. § (2) bekezdése szerinti szünetelését 2020. március 11. napja és 2020. március 30. napja között jelentette be, a tevékenységének szünetelése iránti bejelentés visszavonását vagy szüneteltetett tevékenységének folytatását kezdeményezheti. 

E lépés megtételére a 131/2020. kormányrendelet hatálybalépését (április 18-át) követő 15. napig van lehetőség. 

A szünetelés visszavonása esetén a szüneteltetést úgy törlik a nyilvántartásból, hogy az törölt adatként se lehessen megismerhető. A szünetelés egy hónapnál rövidebb is lehet, a szüneteléshez jogkövetkezmény nem fűződik.

Forrás: www.adozona.hu

 

Szerző: Piti Enikő
2020.04.20.