A gazdasági ökormányzatokról szóló törvényben meghatározottak szerint a kamaráknál négyévente választásokat kell tartani. A választott testületek négyéves ciklusa ebben az évben lejár. A CSKIK Elnöksége június 23-i ülésén elfogadta a kamarai választások menetrendjét, melynek értelmében, szeptember 5-12. között a tagozati jelölő- és küldöttválasztó gyűléseken történt meg a 60 fős kamarai küldöttgyűlés tagjainak, a szeptember 30-i tisztújító küldöttgyűlésen pedig a kamara tisztségviselőinek megválasztása.

Mint ahogy a gazdasági szféra egészének képviseletére jogosult a kereskedelmi és iparkamara, valamennyi Csongrád-Csanád vármegyei nem agrár főtevékenységű vállalkozás jelölhetett, illetve választhatott, de csak önkéntes kamarai tagot. A júliusban megalakult kamarai választási bizottság döntött a választási név- és tagjegyzék közzétételéről, melyről hirdetményben tájékoztatta a vállalkozásokat.

Küldöttnek, tisztségviselőnek és testületi tagnak a kamarai tagvállalkozás képviseletére jogosult természetes személy választható. A gazdasági kamarai törvény 2 § f) pontja alapján képviseletre jogosult természetes személy egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, illetőleg alkalmazottja, vagy az egyéni vállalkozó alkalmazottja és segítő családtagja. A választási névjegyzékben szereplő személyen kívül több személy is megjelölhető a kamarai választási jogosítványok gyakorlására, de egy gazdálkodó szervezetnek csak egy szavazata van.

A választási eljárás során a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosultak, vagy az általuk szabályos meghatalmazással megbízott személyek jelölhetnek és szavazhatnak a személyazonosságuk hitelt érdemlő igazolásával. A meghatalmazás adható eseti és állandó jelleggel. Állandó jelleggel meghatalmazott képviselő megbízása visszavonásig érvényes.

A térségi és a vásárhelyi városi elnökségek megválasztása is most volt aktuális, ezért augusztus 29. és szeptember 2. között vártuk az adott térségben működő kamarai tagokat. A térségi ülések alkalmával sor került a térségi küldöttek jelölésére is, melyen minden térségben működő nem agrár főtevékenységű vállalkozás részt vehet.

A területi képviseleti keretszámok tagozatonként:

  • 2 fő Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város képviseletére,
  • 1–1 fő a makói és a szentesi területi képviseletre,
  • 1 fő a csongrádi, kisteleki és mórahalmi területi együttes képviseletre,

A fennmaradó küldötti mandátumok a tagozatok szakmai szempontú képviseletét biztosítják.

A küldöttgyűlés 60 mandátummal rendelkezik. A küldöttválasztás során konszenzusos alapon figyelemmel kell lenni a tagozat gazdasági súlyára, a tagozat tagsági létszámára, a megyeszékhelyen kívüli megyei jogú városban székhellyel rendelkező vállalkozások és működő területi szervek arányos képviseletére. Az alaplétszám tagozatonként 7 fő, a fennmaradó 32 hely 50%-ban a befizetett tagdíj, 50%-ban a tagozati létszám alapján kerül súlyozásra.

A Választási Bizottság határozata szerint az Ipari Tagozatban 17, a Kereskedelmi Tagozatban 14, a Szolgáltatási Tagozatban 17, a Kézműipari Tagozatban 12 küldött, valamint tagozatonként 3-3 pótküldött választható.

A küldöttek személyére, továbbá az elnökségi tagokra, az ellenőrző bizottsági és etikai bizottsági tagokra, s nem utolsó sorban a kamarai elnök és az adott tagozati elnök személyére is vártuk a jelöléseket. Előzetes javaslatokat az alábbi elérhetőségeken lehetett eljuttatni az illetékes bizottságnak a javasolt személy beosztásával, a képviselt vállalkozás nevével és javasolt pozíció megjelölésével.

  • Email: titkarsag@csmkik.hu
  • Telefax: 62/426-149
  • Postán: 6701 Pf. 524
  • Személyesen: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. (ügyfélszolgálati időben)

A jelöltek listájának összeállítása a tagozati jelölőbizottságok feladata, tehát a jelöltek személyére e testületeknél lehetett javaslatot tenni előzetesen, illetve a jelölőgyűléseken felszólalva. A jelenlévők 20%-át minimum eggyel meghaladó számú szavazattal lehetett valakiből jelölt.

A küldötteket szeptember 5-12. között megtartott jelölő- és küldöttválasztó gyűléseken jelöltállítást követően titkos szavazással választották többes jelölés esetén.

 

A tisztségviselők, testületi tagok megválasztása már a megválasztott küldöttek feladata volt az első, tisztújító küldöttgyűlésen szeptember 30-án. A küldöttek soraikból – a tagozati jelölések figyelembevételével – megválasztották a kamara elnökét, alelnökeit, az elnökség 19 tagját, tagozatonként 2-2 pót elnökségi tagot, valamint az ellenőrző és az etikai bizottság 6-6 tagját, továbbá az országos kamarai küldötteket. Ez a fórum tett javaslatot az országos kamarai elnökségbe jelölt Csongrád-Csanád vármegyei képviselők személyére is.

 

A KAMARAI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE

 A 2016-2020. közötti időszakra megválasztott elnökségi tagok

Elnök:

Nemesi Pál – FERROÉP Zrt.

Tagozati alelnökök:
Ipari: Dr. Kőkuti Attila – Tornádó International Kft.

Kereskedelmi: Palotás Sándor – Déli-Farm Kft.
Szolgáltatási: Pataki Andrea – Kontaktia Kft.

Kézműipari: Török László e. v.

 

További elnökségi tagok:

Bacsa Pál – Bacsa Bt.
Domonkos László e. v.
Fehér Éva – IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
ifj. Hajdú József – H-Fest Kft.
Horváth V. Sándor – Ecorgan Kft.
Károlyi László – Legrand Zrt.
Kaszás Anikó – Transcommers Kft.
Kelemen Ferenc – Maros Tours Kft.
Lángi Zoltán – Metal Com Zrt.
Dr. Majó-Petri Zoltán – Szegedi Közlekedési Kft.
Dr. Martonosi István – Alfa-Textil Kft.
Nagy Ferenc – Kis-Kör Bt.
Tarjányi József e. v.
Dr. Varga Antal e. v.

 

Elnökségi póttagok

Ipari Tagozat:

Mura Mészáros Zsolt – Délzsalu Kft.
Sebők-Papp Imre – HK-Ceram Kft.

 

Kereskedelmi Tagozat:

Kalász Mihály – Hunor Coop Zrt.

Török György – Elzett-Certa Kft.


Szolgáltatási Tagozat:

Fekete Istvánné – Csongrád-Csanád Vármegyei Településtisztasági Kft.
Knyur Géza – Cyberia Internet Stúdió Kft.

Kézműipari Tagozat:

Gálné Nagy Ildikó e. v.
Traum József – Traum Dental Kft.

 

A Küldöttgyűlés tagjai

Ipari Tagozat:
Bobkó Attila – TaxiHárom Kft.
Donáth Roland – Váll-Ker Kft.
Fehér Lajos – SZEGEDPACK Kft.
ifj. Hajdú József – H-Fest Kft.
Horváth János – Horváth Légtechnika Kft.
Hollós Kamilló – Vidál Kft.
Karkas Mihály – Givaudan Kft.
Károlyi László – Legrand Zrt.

Kaszás Anikó – Transcommers Kft.
Dr. Kőkuti Attila – Tornádó International Kft.
Mura Mészáros Zsolt – Délzsalu Kft.
Nagy Attila – IKESZ Kft.
Nemesi Pál – FERROÉP Zrt.
Nyéki József – Elektro Kft.
Sebők Papp Imre – HK-Ceram Kft.
Slyuch György – Útterv 83 Mérnöki Bt.
Takácsné Fekete Piroska – TÉT Szerszám Kft.

Kereskedelmi Tagozat:
Bacsa Pál – Bacsa Bt.
Bánáti Antal e. v.
Gyuris László – Aranytopáz Kft.
Hegedűs István – Aranykalász Panzió Kft.
Horváth Gábor – Calendula Kft.
Horváth V. Lóránt – Ecorgan Kft.
Jójárt Miklós – Korner Kft.
Joó Róbert – Tilla–Fa Bt.
Kalász Mihály – Hunor Coop Zrt.
Dr. Martonosi István – Alfa-Textil Kft.
Palotás Sándor – Déli-Farm Kft.
Szalamia József e. v.
Török György – Elzett-Certa Kft.
Túri Kálmánné e. v.

Szolgáltatási Tagozat:
Bagi Ádám – AGROGLOBE Kft.
Fehér Éva – IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
Fekete Istvánné – Csongrád-Csanád Vármegyei Településtisztasági Kft.
Fodor Ferenc – Esc Elektronikai Számítástechnikai Kft.
Dr. Horváth Lajos – HONEKO Kft.
Jankó Zoltán – Jankontó Könyvvizsgáló Kft.
Kirizs Tibor – Értő Kft.
Knyur Géza – Cyberia Internet Stúdió Kft.
Lángi Zoltán – MetalCom Zrt.
Majoros János – Majoros International Kft.
Makó László – MAKENTEL Kft.
Dr. Nagy Gábor Dániel – E-kurzus Szociális Szövetkezet
Pataki Andrea – Kontaktia Kft.
Rafainé Ficsór Mónika – Ró Könyvelőiroda Kft.
Timárné Staberecz Teréz e. v.
Dr. Varga Antal e. v.
Váriné Kádár Margit e. v.

Kézműipari Tagozat:
Csernus-Lukács László – Csőszer-Komplett Kft.
Belányi Gyula e. v.
Dankó Teréz e. v.
Domonkos László e. v.
Gálné Nagy Ildikó e. v.
Dr. Hadik György – Surgy-Med Kft.
Meszlényi Tamásné e. v.
Rácz Árpád – Dél-alföldi Klaszterkoordinációs Kft.
Sákovics József – Sákovics és Társa Kft.
Tarjányi József e. v.
Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna e. v.
Török László e. v.

 

Pótküldöttek

Ipari Tagozat:

Kelemen Ferenc – Maros Tours Kft.
Dr. Majó-Petri Zoltán – Szegedi Közlekedési Kft.
Dr. Tóth István e. v.

 Kereskedelmi Tagozat:
Czagány Attila – Czagiker Kft.

Dömsödi Imre – Szentesi Séf Szolgáltató Kft.
Nacsa József – Sótartó Kft.

Szolgáltatási Tagozat:

Kurunczi László – Kontroport Munkaügyi Kft.

Pataki Bálint – CSILLAG Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Vér Sándor – Baustudium Kft.

Kézműipari Tagozat:

Blaha Gyula e. v.

Forrai Gyula e. v.

Németh Ilona e. v.

 

Bizottságok

Ellenőrző Bizottság

Elnöke:

Jankó Zoltán – Jankontó Kft.

Tagjai:
Hollós Kamilló – Vidál Kft.
Horváth V. Lóránt – Ecorgan Kft.

Molnár Alajosné – Alföld-Szeged Kft.

Nagy Attila – IKESZ Kft.
Rácz Árpád – Dél-alföldi Klaszterkoordinációs Kft.

Etikai Bizottság

Elnöke:
Knyur Géza – Cyberia Internet Studió Kft.

Tagjai:
Bagi Ádám – AGROGLOBE Kft.
Dankó Teréz e. v. 
Kelemen Ferenc – Maros Tours Kft.
Korecz Mónika – Iroda-Profil Kft.
Traum József – Traum Dentál Kft.

 

Országos küldöttek MKIK Küldöttgyűlésében

Nemesi Pál – FERROÉP Zrt. – a CSKIK elnöke
Dr. Kőkuti Attila – Tornádó International Kft. – a CSKIK ipari alelnöke
Palotás Sándor – Déli-Farm Kft. – a CSKIK kereskedelmi alelnöke
Pataki Andrea – Kontaktia Kft. – a CSKIK szolgáltatási alelnöke
Török László – Török László e. v. – a CSKIK kézműipari alelnöke
Ifj. Hajdú József – H-Fest Kft. – a CSKIK Hódmezővásárhelyi Városi Szervezetének elnöke
Horváth István – PAAM Kft. – a CSKIK Szentes térségi elnöke
Donáth Roland – Váll-Ker Kft. – a CSKIK Makó térségi elnöke
Horváth János – Horváth Légtechnika Kft. – a CSKIK Csongrád térségi elnöke
Fehér Éva – IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. – a CSKIK Mórahalom térségi elnöke
Nagy Ferenc – Kis-Kör Bt. – a CSKIK Kistelek térségi elnöke
Jójárt Miklós – Korner Kft. – a CSKIK szerb kapcsolatokért felelős kamarai küldötte

 

Osztályelnökségek tagjai

1. Ipar és ipari szolgáltatás

Elnök:

Kaszás Anikó – Transcommers Kft.

 

2. Élelmiszer és könnyűipar

Elnök:

Fehér Lajos – SZEGEDPACK Kft.

 

Elnökségi tag:

Juhász Károly – Szegedi SZEFO Zrt.

 

3. Építőipar

Elnök:

Mura Mészáros Zsolt – Délzsalu Kft.

 

4. Közlekedés

Elnök:

Bobkó Attila – TaxiHárom Kft.

Elnökségi tagok:

Nagy Attila – IKESZ Kft.
Kelemen Ferenc – Maros Tours Kft.
Dr. Majó-Petri Zoltán – Szegedi Közlekedési Kft.

 

5. Élelmiszer és vegyes nagy- és kiskereskedelem

Elnök: 

Bánáti Antal e. v.

Elnökségi tag:

Molnár Alajosné – Alföld-Szeged Kft.

 

6. Egyéb kereskedelem 

Elnök:

Török György – Elzett-Certa Kft.

Elnökségi tagok: 

Bacsa Pál – Bacsa Bt.
Németh Lászlóné e. v.
Palotás Sándor – Déli-Farm Kft.
Tyukász Mátyás – Bástya Vas-Ép Kft.

 

7. Vendéglátás, idegenforgalom, szállodaipar 

Pataki Bálint István – CSILLAG Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vér Sándor – Baustudium Kft.

Elnök:
Nacsa József – Sótartó Kft.

Elnökségi tagok: 
Dömsödi Imre – Szentesi Séf Szolgáltató Kft.
Hegedűs István – Aranykalász Panzió Kft.
Túri Kámánné e. v.

8. Közüzemek, távközlés és informatika
Elnök: 

Pataki Andrea – Kontaktia Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Elnökségi tagok: 

Fekete Istvánné – Csongrád-Csanád Vármegyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
Lángi Zoltán – MetalCom Zrt.
Makó László – MAKENTEL Kft.

9. Ingatlanszakmai, gazdasági- és pénzügyi szolgáltatások
Elnök:
Kirizs Tibor – Értő Kft.

Elnökségi tagok: 
Nagy Szabolcs – SABWAY Kft.
Kun Tiborné e. v.
Kurunczi László – KONTROPORT Kft.
Tímárné Staberecz Teréz e. v. (Mérleg Adótanácsadó és Könyvelő Iroda)

10. Oktatási, egészségügyi, kommunikációs, kulturális és más szolgáltatások
Elnök:

Volford László – Step & Vals Consulting Tanácsadó Kft.

Elnökségi tagok: 

Pataki Bálint István – CSILLAG Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Vér Sándor – Baustudium Kft.

 

11. Népi kézműves és iparművész

Elnök: 

Szabóné Tóth Hilda e. v.

 

Elnökségi tagok: 

Gálné Nagy Ildikó e. v.
Héjja Zsoltné e. v. (Aphrodite Szalon)

 

12. Lakossági kézműves és szolgáltató
Elnök:
Tombáczné Szemerédi Zsuzsanna e. v.

Elnökségi tagok:
Meszlényi Tamásné e. v.
Ribizsár Péter e. v.
Tóth László e. v.
Traum József - Traum Dental Kft.

 

13. Háttérszolgáltatói és ipari beszállítói
Elnök:
Engi Gábor – E-Press Nyomda Nyomdaipari Szolg. Kft.

 

Térségi elnökségek
 
Hódmezővásárhelyi Városi Szervezet
Elnök: ifj. Hajdú József – H-Fest Kft.
 
Elnökségi tagok:
Bacsa Pál – Bacsa Bt.
Hollós Kamilló – Vidál Kft.
Jankó Zoltán – Jankontó Kft.
Meszlényi Tamásné e. v. 

 

Szentesi térség
Elnök:

Horváth István, PAAM Kft.

Elnökségi tagok:
Csernus-Lukács László – Csőszer-Komplett Kft.
Hegedűs István – Aranykalász Panzió Kft.
Kalász Mihály – Hunor Coop Zrt.
Kánvási Katalin – Katalin Team Kft.
Károlyi László – Legrand Zrt.
Lángi Zoltán – MetalCom Zrt.
Nagypál Szilárd – Szentes-Frigo Kft.
Sebők-Papp Imre – HK-Ceram Kft.

Makói térség
Elnök:

Donáth Roland – Váll-Ker Kft.

Elnökségi tagok:
Fodor Ferenc – Esc Elektronikai Számítástechnikai Kft.
Sákovics József – Sákovics és Társa Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Túri Kálmánné e. v. (Fényes Vendéglő és Panzió)

Csongrádi térség
Elnök:

Horváth János – Horváth Légtechnika Kft.

Elnökségi tagok:

Horváth V. Lóránt – Ecorgan Kft.
Horváth V. Sándor – Ecorgan Kft.
Takácsné Fekete Piroska – TÉT Szerszám Kft.
Tarjányi József e. v.
Váriné Kádár Margit e. v.

 

Kisteleki térség
Elnök:

Nagy Ferenc – Kis-Kör Bt.

 

Elnökségi tagok:

Belányi Gyula e. v.
Kovács Lászlóné e. v.

 

Mórahalmi térség
Elnök:Fehér Éva – IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft.
 
Elnökségi tag: Ármán István – Móraprizma Szövetkezet