AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ VEZETÉSE EGYES ÉPÍTMÉNYFAJTÁK TEKINTETÉBEN

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek

általános építmények esetében 2013. október 1-jét,

  • illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét,
enap

sajátos építményfajták tekintetében

követően kezdődnek meg.

A fenti dátumokig papír alapon elkezdett építési napló vezetést papír formátumban be lehet fejezni.

 

Elektronikus építési napló készenlétbe helyezése

Építményfajtától függetlenül minden építtetőnek az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános felületén keresztül (https://www.e-epites.hu/oeny/) kell kezdeményeznie az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését. Az általános építmények esetében a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a sajátos építményfajták esetében a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által a későbbiekben kijelölt rendszerüzemeltető végzi a készenlétbe helyezést.

Kötelező építési naplót vezetni minden

  • építésügyi hatósági engedélyhez
    (ideértve a sajátos építményfajtákra vonatkozó engedélyezési szabályokat is) vagy
  • tudomásulvételi eljáráshoz kötött,

építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről. Olyan esetekben, amikor jogszabály az építési napló vezetését nem teszi kötelezővé,- az építtető és a vállalkozó kivitelező megállapodása szerint – az építési napló önkéntesen is vezethető elektronikusan az e-építési napló alkalmazásban. Sajátos építményfajták esetében a Lechner Nonprofit Kft. által üzemeltetett rendszerben történő önkéntes elektronikus építési napló vezetés nem váltja ki a jogszabályban előírt papír alapú illetve a sajátos építményfajtáért felelős miniszter által működtetett rendszerben történő elektronikus építési napló vezetést. Az alkalmazások használata során felmerülő kérdéseiket az enaplohelpdesk@e-epites.hu címre továbbíthatják.

1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez:
A rendszerhasználati díj mértéke

A
B
E-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény (az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján számított építmény) értéke

E-építési napló rendszerhasználati díj bruttó (ÁFA-t tartalmazó) összege

 0 – 50.000.000 Ft
 2.620 Ft
 50.000.001 – 100.000.000 Ft
 3.930 Ft
 100.000.0001 – 250.000.000 Ft
 7.860 Ft
 250.000.001 – 500.000.000 Ft
 11.790 Ft
 500.000.001 – 1.000.000.000 Ft
 18.340 Ft
 1.000.000.001 Ft felett
 23.580 Ft