Kamaránk DmG Oktatási Nonprofit Kft-je évente négy alkalommal kis csoportos gyakorlati képzések keretében segíti az érdeklődőket az elektronikus építési napló használatának elsajátításában. 

Az elektronikus építési napló (e-építési napló) a www.e-epites.hu portálon, az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) ablakon keresztül elérhető internetes alkalmazás, mely ügyfélkapus regisztráció után a nap bármely szakában elérhető a vezetésre vagy bejegyzésre kötelezettek számára.

E-építési naplót kell vezetni - többek között - minden építésügyi hatósági engedélyhez kötött, valamint a Kbt. hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről. Jogszabályban előírt feladataik ellátásához a kivitelezőnek, a felelős műszaki vezetőnek és a műszaki ellenőrnek mindenképpen rendelkeznie kell e-építési napló regisztrációval.

E-építési napló alap képzés:
A 6 órás tanfolyamon a résztvevők az e-napló vezetésének fő szabályait és lépéseit ismerhetik meg egy gyakorló felület segítségével.

A képzés tematikája:
- az elektronikus építési napló vezetésével kapcsolatos jogi szabályozás és szerepkörök ismertetése,
- az e-napló alkalmazási felületének, felépítésének bemutatása,
- a naplóvezetés alaplépéseinek bemutatása lépésről lépésre - készenlétbe helyezéstől a lezárásig - egy gyakorlati példán keresztül

A képzésen való részvétel feltétele:
- a képzési díj megfizetése
- saját WIFI képes laptop
- a laptop használatának ismerete
- előképzettség nem szükséges

Vizsga: A képzés vizsga, teljesítmény mérés és tanúsítvány kiállítása nélkül zárul.

Képzés helyszíne: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. II. emelet)

Az alap képzés díja:
A gyakorlati képzésen való részvétel díja 25.000 Ft + ÁFA / fő.
A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara hátralékkal nem rendelkező, önkéntes tagjai számára  20.000 Ft + ÁFA / fő.
Azonos költségviselő által 3 fő vagy több résztvevő esetén a díjból 10% kedvezmény biztosított.

A részvételi díj egy összegben fizetendő a DmG Oktatási Nonprofit Kft. 10980006-00000010-58170006 számú bankszámlájára. Pótdíjak felszámítása nem történik.

Előadó:
Bényi Mihály okleveles építő- és építész mérnök

 


E-építési napló haladó képzés:
A naplóvezetése közben jelentkező problémák kezeléséhez, valamint a felmerülő egyéni esetek, kérdések megoldásához nyújt segítséget.

A képzésen való részvétel feltétele:
- a képzési díj megfizetése
- saját WIFI képes laptop
- a laptop használatának ismerete
- előképzettség nem szükséges

Vizsga: A képzés vizsga, teljesítmény mérés és tanúsítvány kiállítása nélkül zárul.

Képzés helyszíne: Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. II. emelet)

A haladó képzés díja:
A gyakorlati képzésen való részvétel díja 18.000 Ft + ÁFA / fő.
A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara hátralékkal nem rendelkező, önkéntes tagjai számára  14.000 Ft + ÁFA / fő.
Azonos költségviselő által 3 fő vagy több résztvevő esetén a díjból 10% kedvezmény biztosított.

A részvételi díj egy összegben fizetendő a DmG Oktatási Nonprofit Kft. 10980006-00000010-58170006 számú bankszámlájára. Pótdíjak felszámítása nem történik.

Előadó:
Bényi Mihály okleveles építő- és építész mérnök

 

A képzések a felnőttképzési törvény hatálya alá eső bejelentés köteles képzések, melyhez a DMG Oktatási Nonprofit Kft. nyilvántartási számmal rendelkezik: B/2020/000338.

 

A képzésekre való érdeklődéseket folyamatosan várjuk, és elegendő érdeklődés szám esetén meghirdetjük a képzés időpontját. Jelentkezési szándékát az ITT TALÁLHATÓ ŰRLAP kitöltésével jelezheti.

A képzés időpontjairól és a jelentkezés feltételeiről a 0630/938-3579-es telefonszámon vagy a madarasi.beatrix@cskik.hu e-mail címen tájékozódhat.