Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2. A és B §-aiban meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény.

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000429.

 

 

Minőségpolitikánk a felnőttképzési tevékenységekre és a felnőttképzési tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra

 

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési tevékenységére vonatkozó minőségirányítási rendszer kialakítása és működtetése mellett biztosítja a hatályos felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést. Ennek megfelelően ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert működtetünk, a felnőttképzési folyamatokhoz kapcsolódó indikátorokat tűzünk ki, valamint tevékenységeinket folyamatosan értékeljük és továbbfejlesztjük.

Képzési programjaink alapján megszervezett képzéseinket mindenkor a gazdaság elvárásai, valamint a szak-, és felnőttképzéssel összefüggő feladataink alapján, célirányosan hirdetjük meg és valósítjuk meg, figyelembe véve a gazdaság-, és képzésfejlesztési szakpolitikai stratégiákat.

 

Az intézmény és az oktatók minőségirányítással kapcsolatos felelőssége

Fontos számunkra, hogy a CSKIK minden alkalmazottja, szervezeti egysége és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végezze, hogy tevékenysége tükrözze minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettségét és felelősségét. A vezetők, a képzési munkatársak és az oktatók elkötelezettek:

 

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségirányítás megvalósításába

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, képzésben résztvevőivel értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

 

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Az intézmény vezetése minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, Önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint változtat.

 

Panaszkezelési űrlapunkat IDE kattintva tölthetik le.

 

Kapcsolódó dokumentumok: