Kamarai Pénzügyi Alapok covid-19

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából

a COVID-19 járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítésére

pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére

2022.

Módosítás: 2022. április 25.

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok Covid-19 járvány okozta nehézségeinek leküzdéséhez.

 

A pályázat tárgya:

A pályázat által szabadon felhasználható pénzügyi segítséghez juthatnak a CSMKIK tagvállalkozásai. A pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható minden olyan kiadásra, mellyel a pályázó vállalkozás a járvány okozta válság reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.

 

I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege maximum 1.000.000,- Ft.

Az elnyert támogatási összeget az elbírálás időpontjától számított 6 hónapon belül kell felhasználni. A támogatás futamideje maximum 2 év.

 

II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan mikro-,vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.

A pályázat benyújtható papír alapon. vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül

Általános feltételek:

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

 

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

A pályázatok befogadási időszaka: a pandémiás helyzet miatt a vállalkozások tevékenységét korlátozó intézkedések érvényességének időtartama. A pályázatok befogadása a pályázati időszakban a kamara elnökségének esetleges felfüggesztő döntéséig folyamatos. A beadott pályázatok egyszeri alkalommal hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A beadott pályázatokról az Elnökség a befogadást követő 1 hónapon belül dönt.

A pályázat papír alapon történő beadásának helye/postai címe:  

Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

 

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések időtartama függvényében, valamint a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

 

A pályázati felhívás és az útmutató a Kamara honlapján elérhető ( www.csmkik.hu)

 

 

Szeged, 2022. január 31.

 

 

                                                                          Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                                                              Elnöksége