A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő az alkalmasság (Kbt.  65. §) és a kizáró okok (Kbt. 62-63. §-ban foglalt) tekintetében különböző igazolások, nyilatkozatok benyújtását írhatja elő az ajánlattevő részére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezik a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról.

A Kbt. 69§ (14) bekezdése alapján „Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.”

Amennyiben a közbeszerzési eljárások során az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat benyújtását írja elő, azt Kamaránk önkéntes tagjai számára hitelesíti.

Ez lényegében azt a tényt igazolja, hogy az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott meghatározott szövegezésű nyilatkozatot az önkéntes kamarai tag törvényes képviselője a Kamara képviselője előtt saját kezűleg írja alá.

A közbeszerzési eljárásban benyújtandó nyilatkozat hitelesítése

A hitelesítést előzetes időpont egyeztetés és a Kamara által történt visszaigazolást követően tudjuk elvégezni szegedi és hódmezővásárhelyi ügyfélszolgálati irodáinkon.

Pontos eljárásrendről kollégáinknál érdeklődhet a hitelesites@csmkik.hu e-mail címen.