Származási bizonyítvány (Certificate of Origin) kibocsátásának szabályai 2016. május 1-től

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szegedi okmányhitelesítési ügyfélszolgálatunk kedden és pénteken 9-12 óra között előzetes időpont egyeztetés alapján fogadja az okmányhitelesítési dokumentumokat.

Kérjük, hogy okmányhitelesítési igényeiket a fentiek szerint tervezzék.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

Változás a Törökországba irányuló exportokhoz kapcsolódó származási bizonyítványokhoz kapcsolódóan: 

Egy törökországi szabály alapján, a török vámhatóság 2020. szeptembertől nem fogadja el azt a származási bizonyítványt, amely 3-as rovatában csak az Európai Unió szerepel, mint származási ország. A származási bizonyítvány 3-as rovatában az Európai Unió mellett fel kell tüntetni a konkrét tagállamo(ka)t is, mint származási országo(ka)t. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében, még a hitelesítés előtt érdemes a török partnerrel vagy a törökországi vámkezelést végző személlyel egyeztetni a kitöltés helyességét.

Az új Európai Uniós Vámkódex 2016. május 1-jei hatályba lépése miatt változtak a származási bizonyítvány kibocsátásának szabályai is.

Az áruk eredetét igazoló, általános (nem-preferenciális) származási bizonyítványokat a nemzetközi kereskedelemben – főként harmadik országban történő – import vámkezelés során használják fel.

Kamaránknál Európai Uniós Származási Bizonyítvány hitelesítésére van lehetőség azon termékek vonatkozásában, melyek nem tartoznak a Közös Agrárpolitika (KAP) hatálya alá.

Az alábbiakban összefoglalunk néhány főbb tudnivalót a kibocsátással kapcsolatban.

(További  részletek, nyomtatványok a csatolt állományok között találhatóak.)

A származási bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatványt csak a kereskedelmi és iparkamaráknál lehet beszerezni. A nyomtatvány szigorúan sorszámozott, vízjelezett.

2019. május 1-től csak és kizárólag az EURÓPAI UNIÓ feliratú származási bizonyítvány formanyomtatványok használhatóak.
(A korábbi - Európai Közösség feliratú - 2454/93/EK rendelet 50. cikke és 12. melléklete szerinti nyomtatványok 2019. május 1-i dátummal hatályukat vesztették.)

A kitöltött, cégszerűen aláírt SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYHOZ MELLÉKELNI KELL az alábbi dokumentumokat:

Minden naptári évben az első hitelesítés alkalmával, illetve adatváltozás esetén évközben:

  1. aktuális cégkivonat
  2. érvényes aláírási címpéldány
  3. meghatalmazás (ha a benyújtott dokumentumokat nem a cégképviseletre jogosult írta alá)
  4. nyilatkozat (a származási szabályok, a származási bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályok tudomásul vételéről)

Minden egyes származási bizonyítvány mellé:

  1. származási bizonyítvány iránti kérelem
  2. export számla
  3. származást alátámasztó dokumentumok a származás helyétől függően (az alább leírtak szerint)

A TERMÉKEK SZÁRMAZÁSÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMKÉNT AZ ALÁBBIAK FOGADHATÓAK EL:

Európai uniós származású áruk esetén:

Nem európai uniós származású termékeknél:

A SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYON FELTÜNTETETT ÁRU SZÁRMAZÁSI HELYÉT A FENTIEKBEN FELSOROLT DOKUMENTUMOK VALAMELYIKÉVEL MINDEN ESETBEN IGAZOLNI KELL!

********************

alert 

A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG  rovatba az alábbi megnevezések kerülhetnek:

(korábban - 2019. május 1. előtt - Európai Közösséget kellett feltüntetni)

Rövidítések használata  – pl. EU, USA stb. –  továbbra is TILOS!

********************

A származási bizonyítványt kérelmező vállalja, hogy amennyiben a kibocsátó kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően, vagy a benyújtott okmányok nem elegendőek, úgy további bizonyítékokat szolgáltat a származási bizonyítvány kibocsátásához.

 ***

A származási bizonyítvány kitöltését nyomtatványkitöltő szoftver is segíti. A bevitt adatok elmenthetőek, újra betölthetőek és a mentésnek köszönhetően az éppen aktuális igényeknek megfelelően bármikor aktualizálhatóak.

NYOMTATVÁNYKITÖLTŐ SZOFTVER

***

A nyomtatvány kitöltési útmutatója, valamint a nyomtatvány árát és a hitelesítési díjtételeket tartalmazó táblázat a kapcsolódó állományok között található!

 

bélyegző

 

A hitelesítéshez hivatalos cégbélyegző és aláírásra jogosult személy aláírása szükséges!

 

 

Bővebb információért forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – Szeged
6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. I. emelet
e-mail: hitelesites@csmkik.hu

Származási bizonyítvány és egyéb árut kísérő kereskedelmi okmányok láttamozása

Lack Erika
tel: 62/549-399

Tóthné Horváth Mónika
tel: 62/554-252

 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete
6800 Hódmezővásárhely, Lánc u. 7.
e-mail: hmvhely@csmkik.hu

Tóth Szabina
tel.: 62/653-742