Tájékoztatjuk, hogy a szegedi okmányhitelesítési ügyfélszolgálatunk az alábbi nyitvatartással, előzetes időpont egyeztetést követően fogadja a származási bizonyítványra és az egyéb kereskedelmi okmányokra vonatkozó hitelesítési igényeket a 22. héten.

2024. május 28. (kedd) 9-12 óra között
2024. május 30. (csütörtök) 9-12 óra között

2024. május 31-én okmányhitelesítési ügyfélszolgálatunk zárva tart, ezen a napon nem tudjuk a hitelesítési igényeket fogadni. 

Ezt követően a normál hitelesítési eljárási rend van érvényben, azaz keddi és pénteki napokon lesz lehetőség okmányhitelesítésre, 9-12 óra között, előre egyeztetett időpontban. 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

**************************************************************************

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy szegedi okmányhitelesítési ügyfélszolgálatunk kedden és pénteken 9-12 óra között előzetes időpont egyeztetés alapján fogadja az okmányhitelesítési dokumentumokat.
Kérjük, hogy okmányhitelesítési igényeiket a fentiek szerint tervezzék.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az Egyesült Királyságba történő szállításoknál az okmányokon származási országként nemcsak az Európai Uniót, hanem a konkrét tagállamot is fel kell tüntetni. Az esetleges kellemetlenségek megelőzésére érdekében, a származási bizonyítvány 3-as rovatában az Európai Unió mellett (vagy helyett) a tényleges tagállamot, mint származási országot is tüntessék fel.

TÖRÖKORSZÁG

***********************************************************************************************************************************************************
Az új Európai Uniós Vámkódex 2016. május 1-jei hatályba lépése miatt változtak a származási bizonyítvány kibocsátásának szabályai is.

Az áruk eredetét igazoló, általános (nem-preferenciális) származási bizonyítványokat a nemzetközi kereskedelemben – főként harmadik országban történő – import vámkezelés során használják fel.

Kamaránknál Európai Uniós Származási Bizonyítvány hitelesítésére van lehetőség azon termékek vonatkozásában, melyek nem tartoznak a Közös Agrárpolitika (KAP) hatálya alá.

Az alábbiakban összefoglalunk néhány főbb tudnivalót a kibocsátással kapcsolatban.

(További  részletek, nyomtatványok a csatolt állományok között találhatóak.)

A származási bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatványt csak a kereskedelmi és iparkamaráknál lehet beszerezni. A nyomtatvány szigorúan sorszámozott, vízjelezett.

2019. május 1-től csak és kizárólag az EURÓPAI UNIÓ feliratú származási bizonyítvány formanyomtatványok használhatóak.
(A korábbi - Európai Közösség feliratú - 2454/93/EK rendelet 50. cikke és 12. melléklete szerinti nyomtatványok 2019. május 1-i dátummal hatályukat vesztették.)

A kitöltött, cégszerűen aláírt SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYHOZ MELLÉKELNI KELL az alábbi dokumentumokat:

Minden naptári évben az első hitelesítés alkalmával, illetve adatváltozás esetén évközben:

  1. aktuális cégkivonat
  2. érvényes aláírási címpéldány
  3. meghatalmazás (ha a benyújtott dokumentumokat nem a cégképviseletre jogosult írta alá)
  4. nyilatkozat (a származási szabályok, a származási bizonyítvány kiállítására vonatkozó szabályok tudomásul vételéről)

Minden egyes származási bizonyítvány mellé:

  1. származási bizonyítvány iránti kérelem
  2. export számla
  3. származást alátámasztó dokumentumok a származás helyétől függően (az alább leírtak szerint)
  4. szükség szerint egyéb árukísérő dokumentum (packing list stb.)
  5. utólagos kibocsátás esetén: utólagos kibocsátás iránti kérelem és a kiszállítást igazoló dokumentum másolata (kiviteli EV, fuvarlevél stb.)

A TERMÉKEK SZÁRMAZÁSÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMKÉNT AZ ALÁBBIAK FOGADHATÓAK EL:

Európai uniós származású áruk esetén:

Nem európai uniós származású termékeknél:

A SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYON FELTÜNTETETT ÁRU SZÁRMAZÁSI HELYÉT A FENTIEKBEN FELSOROLT DOKUMENTUMOK VALAMELYIKÉVEL MINDEN ESETBEN IGAZOLNI KELL!

********************

A SZÁRMAZÁSI ORSZÁG  rovatba az alábbi megnevezések kerülhetnek:

(korábban - 2019. május 1. előtt - Európai Közösséget kellett feltüntetni)

Rövidítések használata  – pl. EU, USA stb. –  továbbra is TILOS!

********************

A származási bizonyítványt kérelmező vállalja, hogy amennyiben a kibocsátó kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően, vagy a benyújtott okmányok nem elegendőek, úgy további bizonyítékokat szolgáltat a származási bizonyítvány kibocsátásához.

 ***

A származási bizonyítvány kitöltését nyomtatványkitöltő szoftver is segíti. A bevitt adatok elmenthetőek, újra betölthetőek és a mentésnek köszönhetően az éppen aktuális igényeknek megfelelően bármikor aktualizálhatóak.

NYOMTATVÁNYKITÖLTŐ SZOFTVER

***

A nyomtatvány kitöltési útmutatója, valamint a nyomtatvány árát és a hitelesítési díjtételeket tartalmazó táblázat a kapcsolódó állományok között található!


A hitelesítéshez hivatalos cégbélyegző és aláírásra jogosult személy aláírása szükséges!

 

 

Bővebb információért forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

Származási bizonyítvány és egyéb árut kísérő kereskedelmi okmányok láttamozása

Szeged - előzetes időpontegyeztetéssel: kedden és pénteken 9-12 óra között
CSKIK Székház - 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. I. emelet
e-mail: hitelesites@cskik.hu
Lack Erika: +36-30/455-1831, +36-62/549-399
Tóthné Horváth Mónika: +36-30/894-6997, +36-62/554-252

Hódmezővásárhely - előzetes időpontegyeztetéssel
CSKIK Hódmezővásárhelyi Városi Szervezete
6800 Hódmezővásárhely, Lánc u. 7.
e-mail: hmvhely@cskik.hu
Tóth Szabina: +36-30/602-9853, +36-62/653-742

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 9-től 12 óráig és 13-tól 16 óráig
Szerda: 9-től 12 óráig és 13-tól 16 óráig
Péntek: 9-től 12 óráig

Makó - előzetes időpontegyeztetéssel
CSKIK Makói Képviseleti Irodája
6900 Makó, Deák Ferenc u. 29. fsz. 7.
e-mail: mako@cskik.hu
Viseráczki-Molnár Krisztina: +36-30/534-0821

Ügyfélfogadási idő:
Kedd: 13-tól 16 óráig
Csütörtök: 13-tól 16 óráig
Péntek: 10-től 12 óráig 

Szentes - előzetes időpontegyeztetéssel
CSKIK Szentesi Képviseleti Irodája
6600 Szentes, Budai Nagy Antal u. 6.
Sülyös Edit: +36-30/388-7429
Helgert Adrienn (+36-30/402-0578)
e-mail: szentes@cskik.hu