A CSMKIK Ügyvezetősége

A CSMKIK Elnöksége és munkabizottságai

A CSMKIK Ellenőrző Bizottsága

A CSMKIK Etikai Bizottsága

A CSMKIK Küldöttgyűlése