PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából

Vállalkozói válságkezelésre

pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére

2024.

 

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok általános gazdasági környezet okozta nehézségeinek (energiaválság, infláció, Forint-Euro árfolyam ingadozás, ellátási lánc problémák, járvány, stb.) leküzdéséhez.

 

A pályázat tárgya:

A pályázat által szabadon felhasználható pénzügyi segítséghez juthatnak a CSKIK tagvállalkozásai. A pályázaton elnyerhető visszatérítendő kamatmentes támogatás felhasználható minden olyan kiadásra, mellyel a pályázó vállalkozás az általános gazdasági környezet reá gyakorolt kedvezőtlen hatását enyhíti.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is.

 

I. A pénzügyi támogatás módja:

Visszatérítendő kamatmentes támogatás, melynek összege maximum 2.000.000,- Ft.

Az elnyert támogatási összeget az elbírálás időpontjától számított 6 hónapon belül kell felhasználni. A támogatás futamideje maximum 2 év.

 

II. A pályázat benyújtására jogosult:

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő egyéni ill. társas vállalkozás, aki/amely

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.

 

III. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit, a pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményeit, a pályázat elbírálásának szempontjait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.cskik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet.

A pályázat benyújtható papíralapon vagy elektronikusan a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

Általános feltételek:

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat 8% késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

 

A pályázat beérkezésének és elbírálásának határideje:

Pályázati időszak: 2024. január 1. - 2024. december 31.

A pályázatok befogadása a pályázati időszakban a kamara elnökségének esetleges felfüggesztő döntéséig folyamatos. A beadott pályázatok egyszeri alkalommal hiánypótolhatók. A hiánytalanul beérkezett pályázatokat a Kamara befogadó nyilatkozat kiállításával veszi nyilvántartásba. A beadott pályázatokról az Elnökség a befogadást követő 1 hónapon belül dönt.

A pályázat papíralapon történő beadásának helye/postai címe:  

Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Elektronikus beküldési lehetőség a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül lehetséges.

 

A pályázat felfüggesztéséről a Kamara Elnöksége dönt a vállalkozásokat érintő korlátozó intézkedések időtartamának függvényében, valamint a rendelkezésre álló keret kimerülése esetén. A felfüggesztés ténye a Kamara honlapján kerül közzétételre.

 

A pályázat készítésével kapcsolatban bővebb információ: Tel: 62/554-250/121  vagy 30/894-6998

 

Szeged, 2024. január 1.

 

 

                                                                          Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                                                              Elnöksége